Opening Populier van Hier wandelroute

In het prachtige landschap van Geraardsbergen, de bakermat van de Belgische populierenteelt, werd tussen het Raspaillebos en de Dender een Populier van Hier Wandelroute uitgewerkt met 3 verschillende lussen. Deze wandelroute start aan het natuureducatief centrum de Helix. Op zondag 20 oktober, de laatste dag van de Week van het Bos wordt de wandeling officieel geopend. In de lente van 2020 komt er ook een Populier van Hier Fietsroute.

Deze wandel- en fietsroute kadert in het project Populier van Hier. Met die campagne willen BOS+, de Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender en het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen populieren in de regio (her)waarderen. Dat gebeurt onder meer via een projectwebsite, via plantacties en de ontwikkeling van een brochure.


Deze bomen worden immers niet altijd geapprecieerd. In de laatste decennia kregen zij omwille van verscheidene redenen een slechte naam. Zo worden populieren direct gelinkt aan plantagebosbouw, de roestziekte en een lage biodiversiteit. Deze negatieve connotatie is vaak onterecht. Populieren kunnen zowel voor het landschap als voor de biodiversiteit een grote meerwaarde betekenen. Het feit dat zij snel groeien en de klimaatvriendelijke grondstof hout produceren kan je bovendien ook eerder als een troef dan als een probleem beschouwen. Het is belangrijk om de boomsoort los te koppelen van de praktijken die er mee gepaard gaan en de aanplantingen en beheersystemen apart te bekijken. Het verleden leert ons immers dat onduurzame praktijken wel degelijk ernstige gevolgen kunnen hebben. Het planten van populieren moet bijgevolg op een doordachte keuze gebaseerd zijn en binnen een duurzaam kader gebeuren.

© Gert Arijs

Lees meer over het project Populier van Hier