Open Brief over herstel vijver in Stadspark Antwerpen

Een groep van een dertigtal professoren, kunstenaars, erfgoed- en natuurexperts en diverse verenigingen vraagt in een Open Brief aan het stads- en districtsbestuur van Antwerpen het herstel van de oorspronkelijke waterstand van de vijver in het Stadspark.

 


De open brief is een initiatief van buurtcomité Stadspark dat ijvert voor een herwaardering van het Antwerpse Stadspark. Het herstel van het historische waterpeil van de Antwerpse stadsvijver vormt een wezenlijk onderdeel van deze doelstelling. Niet alleen omdat deze siervijver een van de belangrijkste bestandddelen vormt van het oorspronkelijke parkconcept en steeds een wezenlijke schakel is geweest in het Antwerpse watersysteem,  maar ook omdat een volle stadsvijver van groot belang is in het tegengaan van zoutintrusie vanuit de Schelde. Dit laatste is niet alleen problematisch voor het groen in de stad, maar zorgt ook voor de aantasting van de betonnen fundering van gebouwen. Daarom vragen de initiatiefnemers in de open brief om alles in het werk te stellen om tot een ‘restauratie’ van dit waterpeil te komen. “Enkel zo komen oevervegetaties weer langs de waterlijn te staan, wordt het eiland in de vijver als broedplaats voor de watervogels hersteld en kan de grot voor het eerst in bijna honderd jaar, weer deel uitmaken van het hydrologisch systeem.”

De aanleiding is onder meer het onderzoek naar hoe gezuiverd Schijn- en/of afvalwater naar het stadscentrum kan worden geleid. “Deze doorstroming zorgt niet alleen voor een betere waterkwaliteit van de stadsvijver, maar ook voor meer controle over het waterpeil. Dat laatste is van groot belang voor de fauna en flora in en om de vijver”, aldus de ondertekenaars.

In 2009 zorgde een open brief, waarin meer respect werd gevraagd voor de erfgoedwaarde van het park, mee voor de uiteindelijke bescherming van het Stadspark als monument. Het zou fijn zijn mochten we vandaag, mede dankzij uw steun, een van de belangrijkste onderdelen van het park, de stadsvijver, in ere kunnen herstellen.

Lees hier de Open Brief.