PilootProject “Alfa naar groen” leidt anderstalige cursisten naar de tuinsector

Dit voorjaar liep het opleidingsproject “Alfa naar groen” in het zuiden van West-Vlaanderen. Laaggeletterde anderstalige werkzoekenden genoten een opleiding tot hovenier onderhoud. Het betrof een samenwerking tussen VDAB, Kopa, Open School en EDUplus.

Met een gemiddelde werkloosheidsgraad van nauwelijks 5,5% hebben heel wat werkgevers in West-Vlaanderen het moeilijk om voldoende nieuwe werknemers aan te trekken. Dit geldt zeker ook voor bedrijven uit land- en tuinbouwsector. Anderzijds hebben anderstalige werkzoekenden het vaak bijzonder lastig om aan een duurzame job te geraken.


Uitgaande van dit gegeven beslisten VDAB, Kopa, Open School en EDUplus eind vorig jaar om de handen in elkaar te slaan en een toeleidingsproject voor Alfa-cursisten richting land-en tuinbouwsector op poten te zetten.

Tijdens het opleidingstraject werd  in eerste instantie ingezet op een intensieve taaltraining (basis)Nederlands en gedragscompetenties, nodig voor de arbeidsmarkt. Na zes weken volgde een eerste echte kennismaking met het werk op land- en tuinbouwbedrijf onder de vorm van bedrijfsbezoeken bij een aantal ondernemingen die werkervaringsplaatsen ter beschikking stelden.

Vervolgens werd gedurende drie maanden ingezet op het bijbrengen van vaktechnische competenties. De cursisten kregen “de knepen van het vak” aangeleerd in het VDAB competentiecentrum te Wevelgem door een ervaren trainer. Om de praktijk zeker niet uit het oog te verliezen werd de vakopleiding gecombineerd met relevante werkervaring. Tuinen Igodt (Zwevegem), Koen Algoed (Bellegem), Boomkwekerij Joos (Waregem), Tuinen Brouckaert (Roeselare), Krinkels (Londerzeel), Commonwealth War Graves Commission (Ieper) en tuinen Hedera (Roeselare) waren bereid één of meerdere stagiairs onder hun hoede te nemen en hen te laten proeven van het werk op land- en tuinbouwbedrijf.

Ondertussen werd nog steeds voldoende aandacht besteed aan taalopleiding en kregen de cursisten de mogelijkheid aangeboden om een theoretisch rijbewijs B te behalen. Naar het einde van de opleiding werd eveneens voorzien in sollicitatietraining- en opvolging.

Dit pilootproject ging van start met negen cursisten. Zeven daarvan behaalden vorige week een getuigschrift van “groenwerker”. Zeven cursisten hebben intussen een duurzame betrekking gevonden, de overige twee worden verder begeleid naar werk. Vijf cursisten zijn aan de slag in land- en tuinbouwsector. Bij drie bedrijven werd de stageovereenkomst omgezet in een arbeidscontract.

VDAB Wevelgem stond in voor de vaktechnische opleiding en het ter beschikking stellen van de lesaccommodatie. Kopa hield zich bezig met het bijbrengen van gedragscompetenties, sollicitatietraining- en opvolging. Open school was verantwoordelijk voor het aanleren van basis Nederlands. De contacten met de bedrijven en de stageopvolging werd verzorgd door EDUplus. Dit alles werd mogelijk gemaakt door een cofinanciering van VDAB en EDUplus.

Momenteel zijn dezelfde partners druk doende met de voorbereiding van een tweede editie! Geïnteresseerde cursisten of bedrijven die een werkervaringsplaats ter beschikking willen stellen mogen zich steeds melden via [email protected]