Onderzoeksteam gezocht voor studie naar het open ruimtenetwerk in en rond Brussel

Het Brussels Gewest en de Vlaamse Overheid slaan de handen in elkaar om de open ruimte in het Brussels Gewest en de Vlaamse rand te behouden en te versterken, maar ook beter uit te bouwen in het licht van nieuwe uitdagingen.
Een coalitie gevormd door het Departement Omgeving, perspective.brussels, het Agentschap Natuur en Bos, Leefmilieu Brussel en OVAM, ondersteund door de Vlaamse en Brusselse Bouwmeesters, gaat op zoek naar een onderzoeksteam dat het bestaande open ruimte netwerk in kaart kan brengen, een samenhangende visie kan uitwerken en voorstellen kan formuleren om de verdere uitbouw en een beter beheer van de open ruimte te operationaliseren.

Een goed functionerend open ruimtenetwerk kan economische en demografische ontwikkelingen ondersteunen en diverse functies integreren: een aantrekkelijk landschap, ecologische en recreatieve diensten, voedselvoorziening, klimaatadaptatie, een beter functionerend ecosysteem, gezondheid en leefkwaliteit.


Landschappelijke visie
Het doel van de opdracht is om via een geïntegreerde aanpak te komen tot de ontwikkeling van een ambitieuze, gezamenlijk gedragen landschappelijke visie met betrekking tot de versterking en uitbouw van een regionaal samenhangend open ruimtenetwerk in en rond Brussel. Bovendien moet deze studie ook uitmonden in een aantal strategieën om deze visie te operationaliseren in concrete projecten en instrumenten van de verschillende partners en in samenwerking met lokale besturen, gebruikers, investeerders en eigenaars van open ruimte gebieden.

De kandidaturen moeten ten laatste worden ingediend op 25 november vóór 12 uur.

Informatie vind je op de website vlaamsbouwmeester.be.