Oenosan®: Een innovatieve oplossing voor de klimaatverandering

Belgische innovaties kunnen een positieve impact hebben op de klimaatverandering. Dat bewijst Oenosan®, de biologische gecertificeerde kalkmeststof, gebaseerd op nanotechnologie.


Bomen zijn de meest duurzame groene elementen van de openbare ruimte. Ze dragen in sterke mate bij aan het karakter van onze omgeving, routes en landschappen, ze hebben een cultuur-historische, esthetische en ecologische functie, een economische waarde (woningen in een boomrijke buurt zijn doorgaans meer waard) en ze dragen bij tot een aangenamer en gezonder woon- en leefmilieu (buffering van neerslagwater, opslag van CO2).
– Bron: www.openbaargroen.be, 25.04.2019

Bomen binden CO2 in de atmosfeer en zetten die om in zuurstof en biomassa (zoals hout, blad en wortels). In de stad kunnen bomen de concentratie fijnstof tot 60 % doen dalen. Het verkoelingseffect van bomen en hun positieve impact op de stadsopwarming werd onderzocht door NASA. In hun studie tonen ze aan dat bomen essentieel zijn om onze steden koel te houden. Een stijging van 1 °C in de stad is genoeg om het gebruik van airconditioning met 20 % te doen stijgen.
– Bron: www.bosplus.be, ‘Nasa legt uit waarom je in een straat en stad met bomen moet wonen’.

Oenosan® investeert in bomen: bij het aanplanten of verplanten van bomen om uitval te minimaliseren, door het beschermen van bomen tegen langdurige droogte of bij daling van de grondwaterspiegel, door het herstellen van zieke en verzwakte bomen, bijvoorbeeld bij aantasting met de kastanjemineermot.

(Lees verder onder de afbeelding)

Oenosan meststof klimaatverandering oplossing innovatie kalkmeststof nanotechnologie bomen tuinen groenruimte leemilieu woonmilieu gezondheid CG Concept Jaarboek 2020

Hoe gaat het in zijn werk?

Eenvoudig werkingsprincipe: Oenosan wordt opgelost in water (slechts 1,5 gram per liter) en ’s morgens, wanneer de huidmondjes openstaan, verneveld op de bladeren van planten en bomen (onderste gedeelte van het bladerdak). De watermoleculen met opgeloste mineralen dringen binnen in het blad, worden deels gebruikt als voedingsstof en deels opgeslagen in de celmembranen van het blad. Het resultaat: een stevig groen bladerdak, uitermate resistent in tijden van langdurige droogte.

Daling van de waterbehoefte tot 75 %: Dikkere bladeren bevatten hoge concentraties aan chlorofyl en zijn veel minder onderhevig aan verdamping. Sterkere bomen hebben een grotere immuniteit waardoor de boom zelf ziekten en plagen kan overwinnen. Door de significante toename van de sapstromen (toename EC waarden tot 25 %) worden de stoffen gemakkelijk getransporteerd tot in het bovenste bladerdak en naar het wortelsysteem.

Snel resultaat: door rechtstreekse opname in de celmembranen wordt het wortelsysteem deels omzeild en worden er op zeer korte tijd resultaten bereikt die normaal gezien een volledig vegetatief seizoen vergen. De toegenomen productie van bladgroen resulteert in een optimale binding van CO2 en productie van zuurstof. Een zeer handig instrument dus om de ongewenste klimaatveranderingen te stabiliseren om vervolgens over te gaan tot het herstel van onze ecosystemen.

Bij nieuwe aanplant of bij verplanten: Oenosan® wordt rechtstreeks op de worstelstructuur gestrooid en zorgt voor een stimulans van de wortels, een cruciale factor voor de overlevingskans van de boom.

Pioniers

Stad Oudenaarde, winnaar goud op ‘Entente Florale Europe’ werd beloond voor zijn inzet op groen en duurzaamheid. Oenosan® was hoofdsponsor op deze Europese groenwedstrijd. Stefaan de Smet, verantwoordelijke van de groendienst van Oudenaarde: ‘Wij zijn al jaren overtuigd van de positieve werking van Oenosan® op de behandeling van bomen. Het bladerdak van de bomen wordt een vijftal keren per jaar bespoten. Het resultaat: vitale en resistente bomen omdat het poeder vol mineralen zit. Ook de mineermot werd met succes onderdrukt.

Stad Damme, pionier in het verplanten van bomen. Op 21 februari dit jaar werden 19 oude knotwilgen verplaatst in Damme omwille van veiligheidsredenen. 12 bomen met elk een gewicht van 6 ton werden herplant in de bloemenweide bij de bibliotheek van Sijsele. Oenosan® werd rechtstreeks gestrooid over de volledige wortelstructuur. Acht maanden later meldt verantwoordelijke groendienst Damme Chantal van Rie met grote trots dat alle knotwilgen er bijzonder gezond bij staan.

Reeds 73 steden en gemeenten hebben Oenosan® in hun groenbeleid opgenomen. Onkruidbeheersing, waterretentie, hitte – en droogtestress en uitval bij nieuwe aanplant zijn belangrijke werkpunten. Vooral in de provincie Limburg is hittestress een acuut probleem. Zo rapporteert de Stad Bilzen dat de uitval van hun nieuwe aanplant gereduceerd is tot quasi nul. Ook de bomen op de markt die voor hun voortbestaan vechten zijn aan de beterhand. Maar ook op veel andere plaatsen in het land horen we deze positieve verhalen.

De toepassingen met Oenosan® zijn onbeperkt: groenbeheer, tuinaanleg, kerkhoven, bloemenweiden, volkstuinen groendaken, (biologische).

MAY THE FORCE OF OENOSAN® BE WITH YOU!

 

>>www.oenosan.be