Europa investeert 250 miljoen euro in groene innovaties

In het kader van Horizon 2020 heeft de Europese Commissie een nieuw programma gelanceerd: ‘Nature Based Solutions in Renaturing the Cities’. Er is 250 miljoen euro beschikbaar voor grootschalige demonstratieprojecten.

Dat zei Kurt Vandenberghe tijdens de Groene Poortbijeenkomst in Den Haag. Vandenberghe is Directeur Climate Action and Resource Efficiency bij het de Europese Commissie.


Vandenberghe gaf aan dat de Europese Commissie ruim 20 jaar heeft geïnvesteerd in onderzoek naar onder andere biodiversiteit. “We hebben veel kennis opgedaan. Nu is het tijd die te kapitaliseren en te investeren in natuuroplossingen. Als we daar een Europese Agenda voor maken, kunnen we er schaalgrootte en reikwijdte aan geven en zo nog meer investeerders erbij betrekken. We gaan dat doen samen met de wetenschap, overheid en bedrijfsleven.”

Grootschalige aanpak
Het programma Nature Based Solutions beoogt een systematische aanpak, die niet alleen gericht is op technologische innovaties, maar ook nieuwe businessmodellen onderzoekt. Bovendien zal innovatie op bestuurlijk en regelgevend niveau nodig zijn. Verder richt het programma zich op het ontwikkelen van nieuwe kennis en vaardigheden en op sociale innovaties.

Met nadruk stelde Vandenberghe dat het programma tot doel heeft om nieuwe natuuroplossingen te ontwikkelen die Europees en zelfs mondiaal toepasbaar zijn.