Oproep Voorbeeldprojecten Historische Landgoederen

In het kader van het onderzoeksproject ‘Behoud door ontwikkeling: nieuwe perspectieven op historische landgoederen in Vlaanderen’ is Hogeschool Gent – School of Arts op zoek naar voorbeeldstellende projecten i.v.m. de herontwikkeling van landgoederen.

Het project verkent het potentieel van maatschappelijke waardecreatie (recreatief medegebruik, erfgoedzorg, natuurbehoud, duurzame en lokale energie- en voedselvoorziening enz.) voor historische landgoederen volgens het beginsel van de circulaire economie, waarbij er gestreefd wordt naar een stabiel evenwicht tussen opbrengsten en investeringen.


Om een beter beeld te krijgen van de verschillende ontwikkelingsmogelijkheden nemen we ‘best practices’ van herontwikkelingen van historische landgoederen uit binnen- en buitenland onder de loep. Op basis van deze ervaringen zullen er vervolgens ‘living labs’ georganiseerd worden waarbij o.a. studenten landschaps- en tuinarchitectuur en landschapsontwikkeling inrichtings- en/of beheerconcepten ontwikkelen voor specifieke sites in samenwerking met eigenaars, betrokken overheden en experts.

Het project focust enerzijds op het potentieel van recreatie voor de herontwikkeling van historische landgoederen. In dit kader worden verschillende inrichtings- en beheerconcepten bestudeerd met betrekking tot passieve recreatie (erfgoed-, tuin-, ecotoerisme, site-specifieke kunstparcours, enz.) en actieve recreatie (klimbossen, natuurspeelplaatsen, natuurkampings enz.).

Anderzijds gaat ook aandacht naar andere vormen van meervoudig ruimtegebruik zoals natuurinclusieve landbouw, agroforestry, voedselbos, lokale biomassaketens, geïntegreerde bosbouw, e.a.

Kent u een historisch landgoed dat beloftevolle leerkansen biedt? Of hebt u weet van een landgoed waar er bij private eigenaren of overheden een reële interesse is om nieuwe toekomstscenario’s voor behoud en ontwikkeling te verkennen en mogelijk te implementeren? Neem dan contact op met de onderzoekers. Informatie over mogelijke voorbeeldprojecten graag doorsturen voor 15 september 2017.

Steven Heyde ([email protected], tel. 0485468386)

Sylvie Van Damme ([email protected])