Noord-Brabant / Van Gogh Nationaal Park in oprichting [VIDEO]

Met het in oprichting zijnde Van Gogh Nationaal Park willen de initiatiefnemers een nieuw landschappelijk en cultureel icoon op de Europese Van Gogh- kaart zetten. In Van Gogh Nationaal Park krijg je een inkijkje in hoe deze meesterschilder ‘zijn’ Brabant zag.

 


Vincent van Gogh liet zich inspireren door het Brabantse land. En precies daar waar hij die inspiratie vond, ligt het Van Gogh National Park. De landschappelijke parels uit zijn tijd zijn in dit hart van Brabant nog steeds aanwezig: bossen, heide, vennen en zandverstuivingen (één van de grootste van Europa!), authentieke dorpen, levendige pleinen en charmante steegjes. Allemaal zijn ze het waard om ontdekt te worden door bezoekers uit binnen- en buitenland. Maar ook door de bewoners van het gebied zelf, die in de unieke omstandigheid verkeren dat ze wonen in dit prachtige gebied.

Van Gogh National Park wordt omzoomd door de dynamische steden Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Waalwijk. Hier lopen bijzondere natuurgebieden en landschappen naadloos in elkaar over, van de Oostelijke Langstraat en de Loonse en Drunense Duinen tot de Oisterwijkse Vennen, de Kampina en Nationaal Landschap Het Groene Woud. In Van Gogh National Park wordt ‘oud land’ gekoesterd en zorgt nieuwe economie voor aantrekkelijke recreatie.

Van Gogh als gids

“Van Gogh Nationaal Park is het enige natuurgebied in Nederland waar cultuurhistorie zo nauw verweven is met ‘groen’. Dat is precies die combinatie die Van Gogh in zijn tijd inspireerde”, aldus Kees Grootswagers, voorzitter van stuurgroep Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen. “Hij legde talrijke Brabantse taferelen vast op het doek en in brieven tijdens zijn omzwervingen in Brabant. Veel van wat hij hier in de 19e eeuw observeerde, is bewaard is gebleven.Het authentieke Brabantse landschap met unieke natuur, kleinschalig agrarisch beken- en cultuurlandschap en cultuurhistorische parels is een cruciale vestigingsfactor in het economische hart van Brabant, dat behouden en versterkt moet worden. Ontwikkelen op lokaal en regionaal niveau alléén is in de toekomst niet meer voldoende. “We moeten ruimte geven en nemen om over ons landschap na te denken. Het landschap is geen museum. Je moet het conserveren maar tegelijkertijd ook ontwikkelen: cultuur, landschap en economie verbinden. Stad en land zijn op elkaar aangewezen”

Landschapsarchitect Marco Vermeulen benadrukt: “Als je als regio wilt meedingen op het internationale speelveld dan moet ook het landschap kunnen concurreren.” Brabant staat voor immense opgaven op het gebied van woningbouw, landbouw, duurzame energie en klimaatadaptatie. Ontwikkelingen binnen deze velden moeten gekoppeld worden aan landschapsontwikkeling. “De erkenning dat natuur en landschap essentieel zijn voor de leefbaarheid van steden en dorpen is van groot belang”, aldus dr. Peter van Rooy. Hij is gebiedsspecialist en nauw betrokken bij de opzet van Van Gogh Nationaal Park in oprichting. “Vincent van Gogh kan een internationale gids zijn voor het netwerk van groene parels in en om (midden)Brabant en deze verder verbinden.”

Landschapstriënnale 2020
De Provincie Noord-Brabant zal alvast de Landschapstriënnale 2020 organiseren. Publiek en professionals kunnen tijdens de triënnale in Brabant zien hoe het landschap een oplossing biedt voor maatschappelijke uitdagingen in de stad en het omringende (platte)land. Hoe historie hightech versterkt, hoe cultuur en economie elkaar aanvullen en hoe overheid, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en burgers succesvol samenwerken. De Landschapstriënnale wil en moet meer doen dan conserveren wat mooi is. Er moet ook nieuw landschap ontwikkeld worden. Dat is ook de ambitie van Eric Luiten, voorzitter van Landschapstriënnale 2020. “Veel maatschappelijke ambities moeten ingepast worden in de landschappelijke topografie; het cultuurlandschap van Nederland. Met de triënnale vergroten we het inzicht in ons landschap en kunnen we alle aspecten van de benodigde transformatie in beeld brengen en bespreken.”

Economie en landschap gaan samen
Om de waarde van het gebied en de schoonheid van de regio nog maar eens te onderstrepen werd de korte film ‘Het landschap als vestigingsvoorwaarde’ vertoond, waarin landschapsarchitect prof. Adriaan Geuze spreekt over “de verpletterende schoonheid van het Dommeldal”. Hij benadrukt het belang van een overlap tussen Brainport Eindhoven als innovatieve topregio met Van Gogh Nationaal Park in oprichting. “De hightech industrie koppelen aan natuur en ecologie, dat is interessant voor Brabant. Een hoogwaardige economie kan zich goed ontwikkelen in gebieden waarbinnen je landschapszorg cultiveert.” Van de Donk wijst er nog op dat het van groot belang is om het palet van betrokkenen zo breed mogelijk te maken en sluit af met de woorden: “Van Gogh was een echte landschapsman. Hij zou veel waardering hebben voor wat we aan het doen zijn.”