Masterplan Wetenschapspark Arenberg in Leuven aangepast

KCAP Architects&Planners presenteert het geactualiseerde masterplan voor het Wetenschapspark Arenberg in Heverlee (Leuven, België). Het oorspronkelijke plan moest worden aangepast vanwege de randvoorwaarden ter bescherming van een waterwinningsgebied.

Het Wetenschapspark vormt een belangrijke schakel in de verdere uitbouw van de Leuvense kennisregio. De Katholieke Universiteit Leuven biedt er ruimte aan bedrijven in de biotechnologie, de ICT-sector en de mechatronica.
Na een ontwerpwedstrijd in 2000 heeft Nederlandse bureau KCAP samen met Polo in opdracht van de Katholieke Universiteit Leuven een masterplan gemaakt voor Wetenschapspark Arenberg. In dat masterplan werd er voor gekozen om een gebied van 13 hectare te ontwikkelen in clusters met parklandschappen ertussen.
Twee bekommernissen stuurden het ontwerp van het masterplan. De eerste bekommernis is het behoud – of beter de versterking – van het waterrijke natuurlandschap. Het masterplan organiseert de lange strook natuur langs de invalsweg als een reeks van vier doorwaadbare clusters in een park- en wandelgebied. Het masterplan streeft bovendien naar een neutrale grondbalans en vermijdt al te diepe uitgravingen. Daarom bevinden de parkeerruimtes zich niet ondergronds, maar zijn ze, binnen elke cluster, ondergebracht onder een verhoogd ‘dek’ waarrond de verschillende labogebouwen zich kunnen organiseren.
De tweede bekommernis is de flexibiliteit van het masterplan. Het wetenschapspark wordt, afhankelijk van de noden en de marktvraag, in verschillende fasen gebouwd.


Compacter
Inmiddels is gebleken dat de randvoorwaarden ter bescherming van een waterwinningsgebied de ontwikkeling van delen van het gebied onmogelijk maken. In overleg met de sleutelactoren heeft KCAP het masterplan bijgewerkt, met behoud van een aantal van de uitgangspunten.
Zo houdt het bureau vast aan de opzet in clusters, afgewisseld met groenstroken; de opzet is echter veel compacter gemaakt. Een voordeel is dat dit zorgt voor meer nabijheid, synergie en uitwisseling tussen de verschillende clusters onderling en met de omliggende kennisclusters, aldus KCAP.
Er wordt een programma geraamd van 118.000 m² op een veel kleinere bebouwde oppervlakte van 8,5 hectare. Een aantal hoogteaccenten zorgt voor een stedenbouwkundige samenhang met de naastgelegen IMEC-toren. Ook streeft het geactualiseerde masterplan naar een meer duurzame mobiliteit.
Het geactualiseerde masterplan werd in december 2017 principieel goedgekeurd als basis voor de verdere ontwikkeling van het Wetenschapspark en wordt verder uitgewerkt in een aantal vervolgstudies.

 

 

Hier kunt u het geactualiseerde masterplan bekijken.