Nieuw bezoekersparcours Abdij van Villers-la-Ville wint Waalse architectuurprijs

Het nieuwe bezoekerscircuit van de Abdij van Villers-la-Ville heeft in de Grand Prix d’Architecture de Wallonie 2017 de Prix du Patrimoine gewonnen.

 


De in 1146 opgerichte abdij van Villers is een beschermde site. Ze heeft een lange, bewogen geschiedenis achter de rug. Eerst bloeide ze onder de cisterciënzerorde, dan werd ze verwoest tijdens de Franse Revolutie, en daarna volgden jaren van verval. Vandaag behoort de site met de ruïnes van de abdij in een natuurlijk kader tot het uitzonderlijk erfgoed van het Waalse Gewest. Het is een van de mooiste architecturale sites van Europa.

De gewestweg die dwars door de site loopt, doet evenwel afbreuk aan het homogene karakter van het geheel en vormt ook een veiligheidsprobleem vormt voor de vele bezoekers. Plannen om de gewestweg te verleggen, bleken uiteindelijk veel te duur. Daarom besloot het Waalse Erfgoedinstituut (IPW) om het over een andere boeg te gooien en een nieuwe bezoekerstraject uit te werken met een loopbrug over de gewestweg. De expliciete doelstelling was een startpunt te creëren voor een parcours langs de aantrekkelijke fragmenten van de ruïnes van de abdij. Voor de realisatie werd een ontwerpteam geselecteerd bestaande uit het architectenteam Binario (architectuur), l’Escaut (scenografie) en Pigeon Ochej Paysage (landschap).

Bezoekerscentrum

Voortaan is de site vanaf de parking toegankelijk via een nieuw Bezoekerscentrum. Dat is ondergebracht in de oude abdijmolen, een watermolen uit de 13de eeuw, die zorgvuldig werd gerestaureerd. In de molen is onder meer een monumentale maquette van de abdij van 5 op 5 m in leisteen te zien.

Op de tweede verdieping van de molen vertrekt een loopbrug in hout en cortenstaal over de molenbeek, die de bezoeker naar een pad langs de heuvel brengt. De heuvel bestaat uit een soort natuurlijke opeenvolging van terrassen. Van daaruit heeft men uitzicht op het hele domein. Op de flank van de heuvel is er een knik in het traject, maar de richting is duidelijk: de omsloten ruimte van de abdij. Vanaf enkele hier en daar op de hoogte geplaatste banken kan de site in haar geheel worden overschouwd.

Via het pad bereikt de bezoeker de voorlaatste sequentie van het parcours: de vroegere kloostertuinen die recent ook werden gerenoveerd. Een muur en twee symmetrische trappen verwijzen naar klassieke tuinen. Een tweede loopbrug over de gewestweg brengt de bezoekers uiteindelijk via trappen en een lift naar het lager gelegen hart van de Abdij.

Meer informative over de Grand Prix d’Architecture de Wallonie vindt u op de website van de Union Wallonne des Architectes (UWA).