Neem ook deel aan de VLACO-demoproeven 2019

Vlaco-producten zijn kringloopproducten die lokaal geproduceerd zijn, vaak met groen- of gft-afval en organische reststromen vanuit de eigen gemeente. Ook in 2019 rollen we opnieuw demoproeven uit. Niet alleen naar openbare groendiensten maar ook voor volkstuinen, hogescholen en landbouwbedrijven.

Doel is de toepassingsmogelijkheden demonstreren van Vlaco-compost, maar ook van nieuwe producten zoals pellets gedroogd digestaat (Vlaco-fertil), moestuincompost en verbeterde potgrond. Hierbij een warme oproep om je kandidaat te stellen voor deze demo’s die we in komende maanden opstarten!


Met de demoproeven beogen een ruimere bekendheid en toepassing van de verschillende circulaire bodemverbeteraars en meststoffen. Zo onder meer van Vlaco-fertil: dit wordt verkregen door het ingedroogde digestaat (al dan niet na scheiding van de dunne fractie), te mengen met andere organische bestanddelen en te persen. Als eindproduct van de vergisting is het nog een vrij onbekend, en onterecht onbemind, product.

Daarnaast bewezen deze demoproeven in het verleden een erg belangrijke evaluatie- en terugkoppelingstool te zijn die de Vlaco-leden toestaat nog betere producten te maken.

Hoe gaat het praktisch in zijn werk?
De bedoeling is de verschillende producten te gebruiken in een praktijksituatie. Dit kan de aanleg of onderhoud van een grasveld, bloemperken, bloembakken, moestuin- of andere percelen, … zijn. We pakken het semi-wetenschappelijk aan: waar mogelijk vergelijken we de behandeling van Vlaco-producten met een blanco of een traditionele veen-gebaseerde of minerale bodemverbeteraar of meststof. Vlaco zorgt voor de begeleiding van deze projecten: contacten met de leveranciers, hoeveelheid toe te passen bodemverbeteraar of meststof, onderwerken of niet,… Vlaco vraagt de deelnemers van de demoproeven om foto’s te maken van de toepassingen en volgt door middel van een tussentijdse en finale enquête het verloop mee op. De resultaten worden gebruikt om de producten bij te sturen, indien nodig. En uiteraard wordt er uitgebreid over gecommuniceerd.

Inschrijven kan via het contactformulier, tav Maxim Rooseleer.