Nederlandse tuinen bestaan voor slechts een derde uit groen

De Nederlandse particuliere tuin bestaat gemiddeld voor 36 procent uit vegetatie en is dus voor iets meer dan een derde ‘groen’. Het vergroeningspotentieel, dat is het aantal extra vierkante meters dat nog bedekt kan worden met groen, zou neerkomen op 1.4 miljard m2. Dat blijkt uit een studie van Deloitte in samenwerking met Climate Adaptation Services (CAS).

Amsterdam is de gemeente met de minst groene tuinen (gemiddeld 11%). In Rotterdam is het 33%, in Den Haag 31%, in Eindhoven 23% en in Utrecht 16%. Het hoogste groenpercentage wordt gehaald in de gemeente Wassenaar. Maar liefst 70% van de tuin in deze gemeente is bedekt met groen.


Temperatuurdaling

Vegetatie in bewoond gebied zorgt voor verkoeling, een betere afwatering, biodiversiteit en CO2-opslag. Daarmee vermindert een substantieel deel van het hitte-eiland effect, dat ervoor zorgt dat het in steden vaak warmer is dan daarbuiten. In steden kan de warmte namelijk minder goed weg en stenen houden hitte langer vast. In grote steden is het gemiddeld 3 ℃ en soms wel 8 ℃ warmer dan in de rest van het land.
Voor de 5 grootste steden van Nederland is berekend met hoeveel graden Celsius de temperatuur kan dalen als het vergroeningspotentieel van tuinen volledig wordt benut. Het groenpercentage van de tuinen in deze steden ligt lager dan het landelijk gemiddelde van 36%. Als deze vijf steden het vergroeningspotentieel helemaal zouden benutten dan daalt de temperatuur in die steden naar schatting 0,23 ℃ in Rotterdam tot 0,68 ℃ in Eindhoven.

Bron: Deloitte