Nederland plant ‘minibossen’

De Postcode Loterij schenkt IVN natuureducatie 1.850.00 euro voor het project ‘Elke buurt zijn eigen minibos’. IVN wil in de komende drie jaar honderd Tiny Forests in Nederland realiseren samen met buurtbewoners en basisschoolleerlingen.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen tegenwoordig nog maar 300 meter van huis mogen spelen. Terwijl hun grootouders 1,5 kilometer van huis mochten. Juist kinderen van nu zullen te maken krijgen met de gevolgen van klimaatverandering. Hen verbinden met de natuur is daarom essentieel. Om dat te doen moeten we de natuur binnen die 300 meter zien te realiseren. Daarom wil IVN dat elke buurt zijn eigen minibos krijgt.


Minibos

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Hier is plek voor zoogdieren, bijen, vlinders en vogels, maar uiteraard ook voor de mens in een prettige en gezonde omgeving. IVN wil in elk Tiny Forest een buitenlokaal realiseren waar kinderen kunnen leren over de Nederlandse natuur. Bovendien biedt het bos kansen om klimaatproblemen tegen te gaan.

Sinds 2015 werkt IVN aan de implementatie van minibossen in Nederland en zij ontving hiervoor meerdere prijzen, waaronder de nationale natuurprijs van het Groenfonds.

Tiny Forest volgt de Miyawaki-bosbouwmethode van Shubhendu Sharma. Het gebruik van inheemse planten en een speciaal bodembewerkings- en beplantingsplan maken het mogelijk bossen sneller te laten groeien dan traditioneel aangeplante bossen. In Zaandam, Delft, Utrecht, Almere en Zwolle liggen inmiddels al minibossen, die samen met kinderen van omliggende scholen geplant zijn.

Met het gratis te downloaden handboek kan iedereen met de methode aan de slag: www.ivn.nl/handboektf.