Natuurbegraafplaats Drongen: geen gedenktekens en bioafbreekbare kisten

In Drongen bij Gent is een natuurbegraafplaats geopend. De plek is uniek in Vlaanderen: gedenktekens zijn er niet, kisten en urnen zijn bioafbreekbaar, en een concessie loopt 25 jaar, de duur die een lichaam nodig heeft om op te gaan in de natuur.

De natuurbegraafplaats in Drongen is de eerste natuurbegraafplaats in Vlaanderen waar niet alleen assen worden uitgestrooid en urnen worden begraven, maar waar ook lichamen een laatste rustplaats kunnen vinden. Overledenen krijgen letterlijk een plaats in de natuur. Gedenktekens zijn er niet, maar nabestaanden kunnen wel een vogelhuisje met de naam van de overledene aan een boom hangen. Urnen en kisten moeten uit natuurlijke materialen bestaan en biologisch afbreekbaar zijn. Een concessie loopt 25 jaar, de duur die een lichaam nodig heeft om op te gaan in de natuur. Een plek vooraf reserveren is niet mogelijk. Op de begraafplaats is plaats voor ongeveer 600 graven.


Aandacht voor natuurrijkdom

Bij de aanleg van de begraafplaats werd het landschap zoveel mogelijk behouden, met als aanvulling een boomgaard met 72 kersenbomen. In tegenstelling tot bij andere begraafplaatsen zijn er bovendien geen groenblijvende planten geplant, waardoor de seizoenen duidelijk zichtbaar zullen zijn. Er ging ook veel aandacht naar biodiversiteit: zo werd er grond van de Westerbegraafplaats naar de natuurbegraafplaats gebracht om typische planten, zoals het zandblauwtje, ook in Drongen een kans te geven.

Natuurlijke materialen werden zoveel mogelijk hergebruikt. De banken op de centrale afscheidsplek zijn gemaakt met bomen die in Gent gerooid werden. In de takkenwallen krijgen de takken van de bomen van de begraafplaats een plek. De poort van de oude begraafplaats van Drongen dient dan weer als ingang aan het Blekebruidspad.

Er ging ook aandacht naar de historiek van de plek. Tijdens het archeologisch onderzoek werd immers een grafheuvel uit de bronstijd ontdekt. De contouren van de grafheuvel werden zichtbaar gemaakt met houten palen en een gracht. Op de grafheuvel kunnen urnen begraven worden. Ook een woning uit de ijzertijd werd met houten palen aangeduid.

De Stad Gent wil de komende jaren ook ‘natuurbegraafplekken’ inrichten. Op zo’n natuurplekken kunnen geen lichamen begraven worden, maar wel assen uitgestrooid. Een eerste natuurbegraafplek zal de komende jaren worden ingericht in een deel van de Vinderhoutse Bossen.

Bron: stad.gent