Dit zijn de winnaars van de 1 2 Tree Award

De kwekerijen Van den Berk, Udenhout en De Bruyn zijn de grote winnaars van de derde 1.2.Tree Award die op maandag 26 september werd uitgereikt op de vakbeurs Groen in Gent.

Succesvolle en duurzaam ontwikkelde tuin- en parkprojecten kunnen enkel ontstaan door een professionele aanpak, zowel bij de conceptfase door de tuinarchitect, als bij de realisatie en uitvoering door de tuinaannemer maar ook door de stielkennis van de boomkwekerij die de leverancier is van unieke bomen. Met deze award willen de VVOG (Vereniging voor Openbaar Groen) & Green het mooiste boomproject bekronen en de symbiose tussen tuinaannemers, tuinarchitecten en boomkwekers in de kijker zetten. In totaal werden er 17 projecten ingediend.


Publieke projecten

1. Van Den Berk boomkwekerij – AG Vespa – Estate & Landscape Management: Gedempte Zuiderdokken, Antwerpen
De gedempte zuiderdokken in Antwerpen worden een groene ruimte, een echt park. Er komen meer bomen (497 bomen versus 374 bomen vandaag) en een kleurrijke waaier aan heesters, vaste planten en bloembollen. In elk seizoen zijn de tuinen een bloemrijk geheel. Ook ruime grasweides versterken het groene karakter. In de tuinkamers of ‘pockets’ liggen gezellige zithoekjes en is plaats voor sport en spel of samentuinen. In de ‘kroon’ worden de bestaande platanen aangevuld met 4 inheemse soorten: de linde, iep, zomereik en els. De 3 tafels krijgen een grote verscheidenheid aan soorten waarbij rekening is gehouden met de grootte, de groeiwijze, veel verschillende bloeitijdstippen, bladvormen, vruchten, bloemgeuren.

2. Boomkwekerij Udenhout – Stad Brussel – Krinkels: Louizalaan, Brussel

De ontwikkelingsprojecten aan de Louizalaan passen perfect in het plan om Brussel te vergroenen en te ontharden. Krinkels nam hier de rol op van adviseur, zorgde voor de voorbereidende studie, voor het ontwerp en voor de realisatie van het nieuwe park in hartje Brussel. De dolomietverharding van de bestaande paden werd vervangen door een mengsel van aggregaten en een geschikt bindmiddel. Deze innovatieve structuur maakt een waterinfiltratie mogelijk tot 1l per m2/sec. Onze teams kozen voor een zuigtechniek voor het dolomiet, zodat het kon worden verwijderd zonder het wortelstelsel van de bomen en struiken te beschadigen. In totaal werd er in het nieuwe park 2.030m² extra groen aangelegd, samen met 35 bomen, kunstwerken, hondentoiletten en houten zitgelegenheden op maat.

3. Boomkwekerij Udenhout – Sweco – tuinen Stijn: De Motten, Tongeren
De Jeker, die in de jaren vijftig werd gedempt, wordt opnieuw opengemaakt. Tegelijk wordt het stadspark De Motten in Tongeren omgevormd tot een park waar natuur en water de boventoon hebben maar waar ook ruimte is voor recreatie en sport.
Met het openleggen van de Jeker willen de stad en de Vlaamse Milieumaatschappij de oude waterloop de waardering geven die ze verdient. De ‘nieuwe’ Jeker zal stromen langs de Kastanjewal, waar ze in de jaren 1950 werd verbannen: van de stadstuintjes en de Moerenpoort naar de Velinx. Zo wordt ze de schakel tussen de binnenstad, het park en de wijken errond. Ze verbindt het natuurgebied de Kevie met het cultuurcentrum de Velinx, natuur met cultuur.

Semi-privaat

1. Van Den Berk boomkwekerij – Buro Groen: Industriezone, Izegem

Volledig nieuw ontwikkelde industriezone aan de rand van Izegem. De bomen in dit project bekleden meerder functies. Ze werken als filter voor lucht en waterhuishouding op het terrein. De gezondheid van het personeel in de twee gebouwen verbeterd door gebruik te maken van the loop doorheen het groene park rondom het kantoor.

2. Exterior – Braecke – Greensupply – Stijn Vandeweghe: Kantoorgebouw
De bomen zorgen voor een inkadering van een nieuw kantoorgebouw. Het creëert een gezellig groen terras voor personeel tijdens pauze en/of outdoor meetings. De bomen zijn vrij en zonder symmetrie ingepland. De strakheid van het gebouw komt daardoor beter tot zijn recht. Gezien het om een bedrijfsgebouw gaat in een bedrijventerrein langs een heel drukke baan, was er weinig of geen aanknoping met de omgeving. Anderzijds geven de 13 bomen daardoor wel een extra dimensie aan het nieuwe kantoorgebouw bij gebrek aan omgevingsbomen.

3. Boomkwekerij Udenhout – Stefaan Thiers – Krinkels: Aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen
In maart werd gestart met de restauratie van de eeuwenoude tuin van het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen. Meer groen, een verbluffende ‘haha’ en een beheersplan transformeren de stiltetuin in een ware oase voor bezoekers. Deze groene parel in hartje Mechelen wordt volledig in zijn oorspronkelijke staat hersteld, zoals hij in 1835 aangelegd werd. Tot 1914 liep de rivier de Melaan er dwars doorheen. Deze loopt nu in een riool, en kunnen we dus jammer genoeg niet weer openleggen. De oplossing was een ‘ha-ha’: een droge gracht met een helling en de oude kademuur. Het was een huzarenstuk om die uit te graven, maar hij bleek in goede staat te zijn. De ha-ha dient als natuurlijke scheiding tussen het publiek gedeelte en het privédomein van de aartsbisschop. In de landschapstuin moesten we vijf oude bomen vellen. Dat maakten we ruimschoots goed door 33 nieuwe bomen aan te planten. We braken een oude betonnen vijver af om plaats te maken voor extra grasland.
Op basis van het tuinontwerp van 1835 stelden we een beheersplan op. Het toont de groendienst de gewenste toekomstige evolutie, voor een gemakkelijk en correct onderhoud.

Private projecten

1. De Bruyn – Campo & Jacoby
Door de inbreng van verticale elementen in de vorm van bomen, ontstaat er een natuurlijke balans tussen tuin en architectuur. De bomen verzachten het dominante karakter van het gebouw en integreren dit in de groene omgeving. Door de juiste inplanting creëren ze een herkenbare toegangsrichting naar het kantoorgebouw en geven zij vorm aan een deelruimte in deze tuin. De bomen (Gleditsia triac. ‘Sunburst) werden spontaan en toch regelmatig ingetekend in de voortuin, met als doel herkenbaarheid van de toegang tot het gebouw te bewerkstelligen. Ter ondersteuning van de doorgang van de privétuin naar de kantoortuin, compact en vormvast. (Pinus densiflora ‘Umbraculifera’). Als markante solitair in het formele deel van de tuin (Taxodium distichum ‘Nutans’)
Als buffergroen naar de buurpercelen.

2. Van Den Berk boomkwekerij
De bomen in dit project vormen naast het volledige groene kader tegelijk als inkleding en dienen als landschappelijk vormstuk en privacy scherm. Ze zijn geplant met oog op beleving van de verschillende seizoenen. Ze dienen zowel als dreefboom, schermvorm, solitaire aanplant, schaduwmaker, geuren en verkleurend element. Los van het landschap is deze beplanting gebaseerd op de stijl en architectuur van de woning. Er is rekening gehouden met verschillende grootordes van beplanting. Dreefbomen zijn grootorde 1, scherm bomen zijn van 2e grootorde.

3. Tuinen Vranckx – Boomkwekerij Joris Verbruggen
Maar liefst 58 ranke zuilbomen werden in krachtige lijnen aangeplant, op slechts 600m²-oppervlak. De bomen, Populus tremula ‘Erecta’ [Zuilvormige ratelpopulier], snijden ongegeneerd doorheen het golvende tuinlandschap en trekken de strakke architectuur van de woning in de tuin door. Ze liniëren het gebouw met de tuin en vice versa. De tuinarchitect, die de oude en typische (maar met uitsterven bedreigde) bomenrijen van de Populus nigra ‘Italica’ in het Vlaamse landschap zo adoreert, zag de kans zijn liefde voor de Populier-familie in dit project te veruitwendigen. De minuscule en gekartelde blaadjes van deze architectonische en elegante trilpopulier-bomen ritselen, ratelen en brengen geluid voort, bij het minste briesje. Een levendig, attractief en visueel schouwspel.
Het spel van hoogte, schaduw en licht, de ratelende blaadjes, de ritmiek van de herhalende boomstammen,…brengen in deze tuin een non-stop en onbeschrijfelijke dynamiek tot stand. De stammen, waar men onderdoor en doorheen kijkt, lijken te ‘bewegen’, als men er als fietser of automobilist voorbij rijdt. Door het vernuftig gebruik van bomen, werd deze private tuin een beeldbepalend landmark en herkenningspunt. De populieren vallen op door hun excentrieke uiterlijk, verwonderen elke passant, vangen er letterlijk en figuurlijk veel wind. Ze vervullen de functie als waardevol landschapselement, met biologische en ecologische waarde. Ze functioneren als belangrijke schaduwbrengers en afkoelers in deze warme asfaltomgeving. Het zijn bovenal voorname CO2- en stofzuigers. Dat de bomen zo hoog worden, betekent dat in deze kleine tuin toch maximaal wordt ingezet op verticaal groen. Last but not least (en ’n gehoopt voortvloeisel, vanwege de eigenaar en tuinarchitect): Spelende kinderen gebruiken de boomstammen en glooiende grasheuvels nu als speel-element en rollen en hollen, tussenin de populier-bomen, op en af de grashellingen,…