Mow Saver / Barenbrug lanceert laaggroeiend gras

Barenbrug lanceert het nieuwe laaggroeiende grasmengsel Mow Saver, dat speciaal is ontwikkeld voor toepassing in het openbaar groen.

 


De belangrijkste voordelen zijn:
  een snelle aanslag dankzij snel vestigende rassen, minder maaien dankzij lagere groeihoogte en tragere (her)groei. Niet alleen tijdens klimatologisch minder gunstige omstandigheden, maar ook gedurende de groeimaanden is Mow Saver een lage groeier. Dat is visueel zichtbaar door een geringere hoogte van het gras. De hergroei
 na elke maaibeurt is geringer dan bij een standaard grasmengsel. Metingen op de proefvelden van Barenbrug laten zien dat het gras van Mow Saver 14 dagen na het maaien 30 % korter is dan de standaard.

 

Voordelen

Mow Saver levert economische besparingen én milieuwinst op. Dankzij Mow Saver is het voor gemeenten en hun groenbeheerders nu mogelijk om in een park, plantsoen of berm een groene grasmat te hebben, terwijl er veel minder tijd en energie hoeft te worden gestoken in
 het onderhoud ervan.

Door in plaats van een standaard sportveld- en/of openbaar groen grasmengsel het nieuwe mengsel
 Mow Saver in te zaaien, zal uw grasmat tot 50 % minder bladmassa maken. Omdat de behoefte om wekelijks te maaien weg is, kunt u volstaan met 65 % van het aantal gangbare maaibeurten.

Wie van maart tot november bermen en parken wekelijks maait, moet de maaimachine door het jaar heen 20 keer uit de schuur halen. Wordt er ingezaaid met Mow Saver, dan kan over dezelfde periode worden volstaan met 13 maaibeurten, een reductie van bijna 35 %. Het kost minder tijd, minder energie en het levert winst op voor het milieu.

Praktijkproeven van Barenbrug laten zien dat Mow Saver als gazon- of parkgras in vergelijking met een standaard mengsel op jaarbasis
 50 % minder bladmassa vormt.

 

GRAPH_MowSaver_NL_01

TABLE_MowSaver_NL_01

 

LMT technologie

De grondslag van deze innovatie ligt in een uitgekiende ‘lage groei’:
 de Less Mowing Technology (LMT). Na de inzaai vormt Mow Saver snel een goed gesloten grasmat die als unieke eigenschap heeft dat het gras daarna kort blijft en weinig biomassa (maaisel) produceert, waardoor het tot 35 % minder vaak gemaaid hoeft te worden. Dit is mogelijk dankzij speciaal geselecteerde grasrassen die voldoen aan het unieke concept van LMT technologie.

Barenbrug