Meto Vroom wint Bijhouwerprijs 2014

Emeritus-hoogleraar Landschapsarchitectuur Meto Vroom wint de Bijhouwerprijs 2014. De Bijhouwerprijs is een initiatief van de Stichting NHBOS ter bevordering van de Landschapsarchitectuur en wordt eens in de drie jaar uitgereikt. Het bestuur van de stichting vraagt met deze toekenning aandacht en erkenning voor de decennialange inzet van Vroom voor de wetenschappelijke, methodologische aspecten van het vak in de context van de ruimtelijke ordening, de landinrichting en de waterstaat. Zijn missie was de maatschappelijk relevantie, de ruimtelijke impact en de inhoudelijke verifieerbaarheid van de vakbeoefening te vergroten. Tijdens zijn hoogleraarschap zijn honderden landschapsarchitecten opgeleid en groeide de beroepsgroep uit van een kleine ambachtelijke kring tot een volwaardige, dienstbare en gedifferentieerde discipline. Na zijn emeritaat zette Vroom zijn werk voort: hij bracht diverse vakpublicaties uit en was, dankzij zijn internationale netwerk, de drijvende kracht achter de totstandkoming van de boekenreeks Landscape Architecture Europe. De Bijhouwerprijs bedraagt 25.000 euro en een massief zilveren wisselbokaal en is eerder uitgereikt aan landschapsarchitect Michael van Gessel, aan WEST8 Urban Design and Landscape Architecture en aan de groep landschapsontwerpers van het Ingenieursbureau van de gemeente Den Haag.

www.nvtl.nl/nl/actueel/436