Meld tekenbeten bij Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid

“Word je gebeten door een teek, verwijder die, maak hem met plakband vast op een papiertje en stuur hem op.” Die oproep doet het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid.

Sinds juli 2015 houdt het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid WIV het aantal tekenbeten bij. Het doel van TekenNet is om gegevens te verzamelen over:


• het aantal personen die een tekenbeet oplopen;
• de plaatsen in België waar tekenbeten het meest voorkomen;
• het aantal personen die na een tekenbeet een arts raadplegen.
Door deze gegevens te verzamelen kan meer nauwkeurige informatie verschaft worden over waar en wanneer teken actief zijn in België, zodat de mensen die mogelijks blootgesteld worden aan tekenbeten beter aan actieve preventie kunnen doen.

Waarom dit project?
De ziekte van Lyme (of borreliose) is een infectieziekte die wereldwijd voorkomt en overgedragen wordt door de beet van een besmette teek. In België wordt het voorkomen van de ziekte opgevolgd via een netwerk van laboratoria en van huisartsen. Het is echter niet mogelijk om via deze surveillance een schatting te maken van het aantal personen in ons land die gebeten worden door een teek, dewelke een mogelijke besmettingsbron kan zijn van de ziekte van Lyme en andere ziekten.

De resultaten van deze studie worden weergegeven door middel van een kaart. Deze kaart toont hoeveel meldingen van tekenbeten werden geregistreerd via deze website.

Vorig jaar werden er zo’n 9.700 gerapporteerd. Daaruit bleek dat je in de provincies Luxemburg, Waals-Brabant, Namen en Limburg het meeste risico loopt.

Teken opsturen zonder postzegel naar:

Dispatching TekenNet
DA 853-594-6
1180 Ukkel

 

Week van de Teek

Maandag 3 april start in Nederland de jaarlijks terugkerende ‘Week van de Teek’.  Tijdens de Week van de Teek wordt aandacht besteed aan teken en de gevolgen van een tekenbeet. Op de website www.weekvandeteek.nl worden onderwerpen behandeld als preventie, controle en het verwijderen van een teek. De site geeft ook praktische tips en richtlijnen voor werknemers en werkgevers.

Op de site tekenradar.nl worden tekenmeldingen verzameld. Hier is ook voor een periode van tien dagen te zien hoeveel teken er verwacht worden.