Meer vlinders en bijen in tuin en groen

Bijen, hommels en vlinders hebben het, onder andere door een gebrek aan geschikte voedsel- en waardplanten, steeds moeilijker om te overleven. Private tuinen en publieke parken, plantsoenen en bermen worden daarom steeds belangrijker voor vlinders en bijen. Hoe rijker en gevarieerder de beplanting, hoe beter voor vlinders en bijen.

Zonder bloemen, geen bijen of vlinders. Vlinders, bijen en andere insecten moeten vanaf het vroege voorjaar tot het einde van de herfst nectar en stuifmeel kunnen vinden. Vlinders hebben daarenboven nood aan waardplanten om zich te kunnen voortplanten. Een grote variatie in (bloeiende) plantensoorten is dus cruciaal.


Lees meer over Vlinder- en bijenvriendelijke beplanting in CGConcept nr3