Meer groen tegen schade door neerslag

Volgens een rapport van het Nederlandse Verbond van Verzekeraars zullen de schadekosten als gevolg van klimaatverandering verdubbelen. De Groene Stad pleit voor vergroening om extreme regenbuien op te vangen.Het Nederlandse Verbond van Verzekeraars heeft  berekend in hoeverre de klimaatscenario’s van het KNMI voor klimaatverandering invloed hebben op de totale schadelast. Op basis van de data wordt duidelijk dat stormen, hagel en (extreme) regenval voor de meeste weer-gerelateerde schade zorgen. De belangrijkste conclusie van het rapport is dan ook: zonder maatregelen zullen de schadekosten als gevolg van (extreme) buien naar verwachting verdubbelen.

De Groene Stad pleit daarom voor vergroening van de stedelijke omgeving als één van de belangrijkste maatregelen om extreme regenbuien te kunnen opvangen. Het gebeurt steeds vaker dat onze riolen bij flinke buien te weinig capaciteit hebben en overstroomd raken. Een beplante bodem heeft bij extreme neerslag een veel groter waterbergend vermogen dan asfalt en beton. Ook kunnen gemeenten wateroverlast bestrijden door het aanleggen van wadi’s. Dat zijn beplante gebieden, onder het maaiveld, die tijdelijk kunnen onderlopen tijdens extreme regenval, zodat de riolen niet worden overbelast.


Particulieren spelen hun eigen rol bij het tegengaan van wateroverlast, door middel van hun eigen voor- en achtertuin. Een groene tuin zorgt ervoor dat een deel van het regenwater wordt opgenomen en dat niet al het water direct het riool instroomt, met het gevaar dat kelders en huizen blank komen te staan. Maar ook diegenen die geen tuin hebben kunnen meehelpen de omgeving groen te houden, bijvoorbeeld door het aanleggen van een groen dak of een geveltuintje.