Makkelijk zoeken naar namen van plantenziekten dankzij nieuwe Nederlandse databank

Donderdag 16 november werd de nieuwe openbare databank Nederlandse Namen van Plantenziekten gelanceerd in Wageningen. Als tuinprofessional vind je voortaan dus makkelijk de Nederlandse namen terug van plantenziekten en aantasters zoals insecten, schimmels en bacteriën.

Elke aantaster heeft een unieke wetenschappelijke naam en meestal ook een unieke Nederlandse naam. Voor plantenziekten die door die aantasters veroorzaakt worden, is dat niet zo. Om duidelijkheid te scheppen omtrent de plantenziektennamen en de daarbijbehorende aantasters, nam KNVP-secretaris Piet Vlaming het initiatief om een nieuw zoeksysteem te lanceren. Samen met het bedrijf Agro4all en verschillende experts in entomologie, fytopathologie, bacteriologie, virologie en nematologie werkte hij aan de nieuwe databank.


Momenteel telt de openbare databank Nederlandse Namen van Plantenziekten al meer dan 1.700 aantasters. De databank kan door iedereen geraadpleegd worden zonder in te loggen.