Lindes zonder bladluizen

De lindebladluis kan in het openbaar groen voor veel overlast zorgen door de afscheiding van honingdauw. Bij omwonenden ontstaat vaak ergernis. Uit onderzoek blijkt dat er cultivars zijn die minder gevoelig zijn voor deze luis.

Lindes zijn waardevolle laanbomen, maar wanneer ze aangetast worden door lindebladluis (Eucallipterus tiliae) ontstaat vaak ergernis. De luizen scheiden honingdauw af. Dat is een kleverige substantie die voorwerpen in de directe omgeving van de boom besmeurt zoals auto’s, bankjes of bestrating. Omdat de honingdauw aangetast wordt door roetdauwschimmels, verandert die substantie in een zwarte massa, wat de ergernis groter maakt.


Cultivars
Omdat er geen geschikte bestrijdingsmethoden zijn – chemische middelen zijn niet toegelaten voor bestrijding van lindebladluis, zochten onderzoekers van de hogeschool Gent naar cultivars die minder vatbaar zijn voor deze bladluis. Om de cultivargevoeligheid voor blad- luizen bij Tilia te achterhalen, werd gedurende het groeiseizoen (mei- oktober) de aanwezigheid van bladlui- zen op vijf verschillende cultivars opgevolgd. Deze waren Tilia cordata ‘Greenspire’, Tilia cordata ‘Rancho’, Tilia platyphyllos ‘Rubra’, Tilia tomentosa ‘Doornik’ en Tilia flavescens ‘Glenleven’. Ze vonden ze minder vaak bladluizen op bomen van de cultivars Tilia platyphyllos ‘Rubra’ en Tilia tomentosa ‘Doornik’. De beharing van de bomen zou een rol kunnen spelen bij die verminderde vatbaarheid. De bladeren van Tilia platyphyllos ‘Rubra’ bevatten veel lange haren en de bladeren van Tilia tomentosa ‘Doornik’ hebben een korte witviltige beharing. Bladluizen kunnen zich op zo’n behaard blad minder makkelijk voortbewegen.

Vakblad Sierteelt&Groenvoorziening doet verslag van dit onderzoek in het artikel ‘Lindebomen zonder bladluizen: toekomst of realiteit?’

Andere lindes die redelijk resistent zijn tegen lindebladluis zijn Tilia flavescens ‘Glenleven’, Tilia mongolica ‘Buda’, Tilia heterophyla ‘Prestige’, Tilia mandshurica, Tilia cordata ‘Savaria’ en Tilia ‘Neglect’.

Bron: Groenkennisnet.nl