Levende brug op Floriade 2022 [VIDEO]

In aanloop naar de Floriade Almere 2022 groeien vijftien watercipressen (Metasequoia glyptostroboides) gestaag door tot de eerste levende brug van Nederland. De komende jaren zullen de bomen – die in een uitzonderlijke, volledig horizontale positie liggen – zich hopelijk gaan wortelen en in dikte gaan groeien, zodat de brug in 2022 te bewandelen is door de vele bezoekers van de wereldtuinbouwtentoonstelling.

De zevende editie van de Floriade opent haar deuren in het voorjaar van 2022 in Almere en staat in het teken van Growing Green Cities. Het moet een gebied met een eigen ecosysteem worden. Een stad van de toekomst die beantwoordt aan de vraagstukken waarvoor we ons gesteld zien.


De organische brug is daarvan een mooi voorbeeld. Voor de levende brug plantte Boomkwekerij Ebben eind 2017 de twintig jaar oude Metasequoia’s aan. Geen penverbindingen of andere bouwtechnische constructies voor de brug; door de diktegroei van de bomen ontstaat groeienderwijs een stevige constructie.