Leerstoel stadstuinbouw wil serreteelt nieuw elan geven

UGent, Inagro en REO Veiling lanceren een leerstoel voor stadstuinbouw. De leerstoel zal praktijkgericht en fundamenteel onderzoek rond innovatie in de glastuinbouw, verticale teelt en urban farming bundelen.

 


Een groot deel van dat onderzoek zal plaatsvinden in de nieuwe dakserre van Inagro bovenop de kistenloods van REO in Roeselare. De dakserre zal dan ook dezelfde naam dragen: Agrotopia. “Het wordt een plaats waar onderzoekers, telers, toeleveranciers, technologiebedrijven, kenniscentra, onderwijs en maatschappij elkaar ontmoeten en samenwerken”, legt coördinator Ine Pertry uit. In augustus start Inagro met de bouw van de serre.

Stadstuinbouw

De Vlaamse glastuinbouwsector staat in voor meer dan 15 procent van de landbouwproductiewaarde in Vlaanderen. Desondanks is het areaal serres de voorbije jaren systematisch gedaald. Om het tij te keren, lanceerde Vlaanderen in 2003 een Actieplan voor glastuinbouw. UGent, Inagro en REO Veiling willen daar nu aan bijdragen met de lancering van een gezamenlijke leerstoel rond stadstuinbouw. Die moet visionaire concepten rond glastuinbouw opleveren die inspirerend werken in binnen- en buitenland.

Het onderzoek zal voor een groot deel plaatsvinden in de dakserre die Inagro bouwt op de kistenloods van REO in Roeselare. Die serre krijgt dan ook dezelfde naam. “Agrotopia verwijst naar het bekende boek Utopia van Thomas More, maar ook naar top als in toponderzoek en onderzoek in de hoogte, en naar het West-Vlaamse woord toope, wat staat voor samen”, legt afgevaardigd bestuurder van Inagro Mia Demeulemeester uit.

Het onderzoek van de nieuwe leerstoel in de dakserre zal zich focussen op meervoudig ruimtegebruik, innovatieve energiebesparende technieken, recuperatie van afvalstromen, logistieke ondersteuning door robotisering, smart farming, en precieze tuinbouw door teeltsturing. Van UGent zijn onder meer de afdelingen microbiële ecologie, plantfysiologie, plantenziekten en serreconstructie en klimaatbeheersing betrokken.

“We willen zowel de ruimtelijke problematiek als de stijgende productiekost aanpakken”, licht de nieuwe promotor, professor Jan Pieters toe. “Ten eerste zullen we inzetten op innovaties, onder meer om meervoudig ruimtegebruik in de serre mogelijk te maken. Ten tweede willen we glastuinbouw integreren met andere functies en sectoren.”

“De integratie met andere sectoren biedt kansen”, vult voorzitter van Inagro en gedeputeerde voor Landbouw in West-Vlaanderen, Bart Naeyaert aan. “Het sluit aan bij de duurzame ontwikkeling van de glastuinbouw die we voor ogen hebben. En het past ook mooi bij de actuele ideeën rond stadslandbouw die steeds meer ingang vinden.”

Nieuwe dakserre

Dat het onderzoek grotendeels plaats zal vinden op een plek waar producenten en afnemers elkaar bijna dagelijks ontmoeten, op de site van REO Veiling, wordt door alle betrokkenen als een extra troef beschouwd. Ook door de veiling, die bijzonder tevreden is dat de voormalige site van de oude metaalgieterij Vuylsteke nu een meervoudige functie krijgt: verpakkingsloods, onderzoekscentrum, ontmoetingsplaats,… “Een plaats waar technologiebedrijven samen met kenniscentra en telers kunnen samenwerken volgens de principes van co-creatie”, klinkt het. “En dat is voor mij waar urban farming voor staat”, stelt directeur Paul Demyttenaere, “durven investeren in een professionele en innovatieve tuinbouw, in een stedelijke omgeving”.

De bouw van de nieuwe dakserre zou in augustus van start moeten gaan, zodat de infrastructuur volgend jaar al in dienst kan worden genomen. Daarnaast blijft Inagro investeren in de bestaande serre op de eigen site in Beitem. Daar zal de focus eerder liggen op basisonderzoek in grondteelt, diversificatie en voorbereidend onderzoek voor de dakserre.

Bron: VILT