Kortrijk / Autoverbinding wordt 4,2 ha groen en fietssnelweg

Op de 60 meter brede strook van de ‘N50c’ in Heule komt geen gewestweg. Wel een park en fietsostrade, die tegen de lente van 2023 af zijn. Zo krijgt het sterk verdichte Heule een nieuwe groene long.

 


Reeds decennia verkeert de buurt rondom de reservatiestrook N50c in onzekerheid over de toekomstige invulling van het tracé tussen de Molenstraat en de Heulebeek. De strook van ca. 60m breed, die momenteel gebruikt wordt als landbouwgrond, snijdt dwars door de woonwijken op Heule Watermolen en is nu een open ruimte. In het verleden was het voorzien dat hier op termijn een gewestweg zou komen. In de loop der jaren werden deze plannen echter op de lange baan geschoven. Door het niet realiseren van de weg was de kans groot dat het hele gebied, dat in handen is van een ontwikkelaar, zou bebouwd worden.

Nu heeft de stad een akkoord met de eigenaar om de gronden aan te kopen, waardoor 4,3 hectare een groene invulling krijgt. Het gaat over een 640 meter lange en 60 meter brede strook, tussen de Molenstraat en Heulebeek. De stad koopt ook gronden van de ontwikkelaar in de Molenstraat, door bewoners ingericht als voortuin en oprijlaan. De stad behoudt een stuk langs de straatzijde voor de inrichting van een fietsverbinding en beplanting. De betrokken bewoners zullen de resterende grond kunnen verwerven. Op een klein deel van de gronden wordt nog bebouwing toegelaten

In 2017 werd reeds een studiebureau aangesteld (Maatontwerpers in samenwerking met Antea Group) om werk te maken van de omgeving van de Heulebeek. Deze bureaus hebben een gebiedsvisie uitwerken voor de winterbedding van de Heulebeek en de reservatiestrook N50C.

Deze strategie past in het ruimtelijk toekomstplan Kortrijk 2025 waarin ervoor gekozen werd om grote groene ruimtes te realiseren toegankelijk voor de nabije wijken.

Parkfunctie
De groeninvulling wordt samen met de buurt uitgewerkt. De buurtbewoners kunnen zelf kiezen uit de verschillende mogelijkheden. Verschillende relevante types van parken werden hierbij naar voren geschoven: belevingspark (Astridpark), evenementenpark (Kortrijk Weide), sportpark (Skatebowl Albertpark), landbouwpark (Marconi-strip Rotterdam),…

Functionele fietsverbinding
In de reservatiestrook wordt een vrijliggend fietspad voorzien van 4 meter breed. Er worden aftakkingen voorzien naar de buurt en op termijn volgt een aansluiting op het fietspad van speeldomein De Warande. Hierdoor ontstaat een bijna 1 kilometer lange fietsverbinding tussen het Astridpark op Overleie in Kortrijk en De Warande in Heule krijgt.

www.kortrijk.be