Kiezen voor groene gemeenten / Groencontact over gemeenteraadsverkiezingen

Naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen publiceert Groencontact, het tweemaandelijks vakblad van de Vereniging voor Openbaar Groen, een extra katern waarin gepleit wordt voor een duurzaam lokaal groenbeleid.

Met de speciale katern wil de Vereniging voor Openbaar Groen aanzetten geven om na te denken over de aanpak van het gemeentelijk groenbeleid in de volgende legislatuur (2019-2024). Steden en gemeenten hebben een grote verantwoordelijkheid om voldoende openbaar groen te creëren en in stand te houden.


Natuurvoordelen

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de verschillende vormen van openbaar groen tal van voordelen opleveren (natuurvoordelen of zogenaamde ecosysteemdiensten). Kiezen voor voldoende groenvoorziening is kiezen voor gezondheid, voor de aanpak van de klimaatuitdagingen, voor meer natuur en biodiversiteit, voor meer ‘groene’ deskundigheid, voor bomen en voor sociale cohesie.

Opiniestukken

In het tijdschrift staan ook een aantal opiniestukken over het belang van een goede groenvoorziening op lokaal niveau vanwege de Vlaams bouwmeester, Publieke Ruimte, Natuurpunt en Bos+. Ook de voorzitter van de permanente Technische Werkgroep zoemen in hun bijdrage in op de gemeenteraadsverkiezingen. Tenslotte vindt u ook een uitgebreid interview met vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen van tuinaannemers en boomkwekers.

Artikels

Voorts bevat het aprilnummer van Groencontact, zoals gewoonlijk, ook een aantal boeiende artikels:

• Wilgenpark Eeklo | Verharding moet wijken voor groen

• Biodiversiteit in Beveren | Groen)- en Bloemenstad 2018

• Naar een duurzame lobbenstad | Hoe Sint-Niklaas durft nadenken over een ecologisch verantwoorde stad

• Sociale dimensie van groen | Groen draagt bij tot sterkere en veiligere gemeenschappen

Bestellen

Wie interesse heeft om dit speciaal nummer van Groencontact (48 blz.) te bestellen neemt best contact op met de VVOG. Eén exemplaar bestellen kan ook door 20 euro (incl. verzendingskosten) over te schrijven op BE82 0680 5419 8068 van de VVOG met vermelding ‘Groencontact 2018-2’.

Meer info

VVOG | Predikherenrei 1c | 8000 Brugge

www.groencontact.info