Kamer keurt wetsvoorstel btw-verlaging voor tuinaannemers goed

In de Kamer van het Federaal Parlement werd op 14 februari de verlaging van het btw-tarief op de levering van planten door een tuinaannemer goedgekeurd.

De situatie tot op vandaag is dat wanneer een tuinaannemer plantgoed aankoopt, hij daarop 6% btw betaalt, maar hij moet wel 21% btw aan zijn klant aanrekenen. Als die klant de planten zelf gaat kopen, betaalt hij slechts 6%. Het wetsvoorstel om deze scheve situatie te corrigeren, werd eind januari in de Commissie Financiën van het Federaal Parlement goedgekeurd. Op 14 februari volgde de goedkeuring van dit wetsvoorstel in de plenaire zitting van de Kamer.
Opgepast: ten vroegste 10 dagen na publicatie in het Staatsblad wordt deze gewijzigde regeling van kracht. Nog even afwachten dus.