Hooglede / Speelsite ‘t Chringhene wint wedstrijd ‘Waterrobuust groen’

De wedstrijd ‘Waterrobuust groen’ is een onderdeel van de Groene Lente, het  jaarlijkse animatieproject van de VVOG voor de gemeentelijke groenvoorziening. De eerste prijs ging naar de Speelsite ‘t Chringhene in Gits-Hooglede, het Bloemekenspark in Gent kreeg de tweede prijs, en Aartselaar won de Publiekprijs met een wadi in een woonwijk.

Met de bijzondere prijs voor ‘Waterrobuust groen’ willen de Vlaamse Vereniging voor Openbaar groen (VVOG) en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) projecten in de kijker plaatsen waarin water en groen een belangrijke rol spelen.


In dit wedstrijdonderdeel werden 8 realisaties weerhouden. De eerste prijs ging naar de Speelsite ‘t Chringhene in Gits-Hooglede, het Bloemekenspark in Gent kreeg de tweede prijs, en Aartselaar won de Publiekprijs met een wadi in een woonwijk.

 

Speelsite ‘t Chringhene in Gits

De dorpskern van het West-Vlaamse Gits heeft al meermaals te kampen gehad met wateroverlast. Daarom besloten het gemeente- en provinciebestuur om er een gecontroleerd overstromingsgebied aan te leggen, in combinatie met een speeldomein waar ook de lokalen van de jeugdverenigingen gevestigd zijn.

Achter de jeugdlokalen werd een een verlaagde oeverzone aangelegd die bij zware neerslag het water opvangt en in droge periodes als speeldomein kan gebruikt worden. Bij de jaarlijkse geboorteboomacties werden in de oeverzone ook knotwilgen aangeplant.

Om het dorpscentrum maximaal te beschermen werd bij de bron van de Prinnebeek een aarden berm aangelegd. De berm sluit een natuurlijke laagte in het landschap af. Achter de berm kan tot 3000 m3 water worden gebufferd. In de berm werd een knijpopening voorzien die bij lichte regenval volstaat om het water af te voeren. Bij hevige regenval wordt het water opgevangen in het bufferbekken, en wordt nadien vertraagd afgevoerd.

Rond het Burgemeester Lievenspad, dat het domein met het centrum van de gemeente verbindt maar dat bij hevige regenval onder water liep, werden waterbeheersingswerken uitgevoerd. Onder het pad werden betonbakken geplaatst waarin het water kan worden opgevangen, en het pad zelf werd afgewerkt met beplanking. Langs het pad werd ook een buffergracht voorzien die verbonden is met de betonbakken. Op die manier ontstond een bijkomende waterbuffering.

 

Ontwerp en aanleg: Gemeentebestuur en Dienst Waterlopen provincie West-Vlaanderen.

 

Bloemekenspark in Gent

Het Bloemekenspark ligt in een verstedelijkte omgeving in de 19e eeuwse Bloemekeswijk rond vroegere textielfabrieken. De aanpalende woonwijk is dicht bebouwd, met weinig groene ruimte. Aanvankelijk was het de beodleing om hier een brandweerkazerne te bouwen. Maar omdat de plek een kwelzone met een bijzondere vegetatie die volgens het natuurdecreet niet mocht gewijzigd worden, werd de kazerne aan de rand gebouwd, en werd beslist om het gebied in te richten als wijkpark dat meerdere groenzones met elkaar verbindt. Behoud van de bijzondere natuurwaarden was daarbij het uitgangspunt.

Bij het ontwerp werden de waardevolle restanten van een 19e eeuwse pittoreske parktuin, met een verwilderde boomgaard, een moeraszone, een bos, struweel en ruigte behouden, en geïntegreerd in de speel-, sport- en parkinfrastructuur. De natuur is zeer bewust als basislaag genomen om de diversiteit in het park vorm te geven, zowel ecologisch en landschappelijk, als naar gebruik.

Het water van de brandweerkazerne en van een nabijgelegen woonwijk wordt opgevangen in een open bufferbekken, dat verbonden is met een centrale slenk. Die houdt het water maximaal vast. In natte periodes wordt het water van daaruit vertraagd afgevoerd naar de Lieve die opnieuw werd open gemaakt. Het centrale parkgedeelte is alleen via vlonders toegankelijk, waardoor een jungle-achtige sfeer ontstaat.

Aan de Roggestraat ligt het actieve gedeelte met twee speelterreinen en een sportterrein. Houten vlonderpaden vormen een avontuurlijk parcours over de centrale moeraszone. In de vroegere parktuin liggen verspreide terrasjes, een ijskelder, een vijver en een lange picknicktafel.

De hoofdontsluiting is een betonnen fiets- en wandelpad. De overige paden zijn in leem.

In het voorjaar van 2017 beginnen de werken aan het tweede deel van het park.

 

Ontwerp: Sweco en Fris in het landschap, Gent

Aanleg: VerhelstAannemingen, Oostende

 

Wadi in Aartselaar

Aartselaar won in deze categorie de Publieksprijs voor een wadi op een drassig stuk grond langs de Jan Blockxlaan. Deze zone stond geregeld onder water tot in de aanpalende achtertuinen. Bovendien was ze helemaal overwoekerd door onkruid, waaronder Japanse duizendknoop, en werd ze steeds meergebruikt als wildstort.

Door het uitgraven van een wadi is een rustig wandelplekje ontstaan dat een groen lint vormt tussen de groenbuffer langs de drukke A12 over een speelplein. De oevers van de wadi zijn beplant met extensief onderhouden oeverplanten.

Ontwerp en aanleg: Groendienst

 

 

Voor meer informatie over de Groene Lente, met een overzicht van alle bekroonde projecten, kan u terecht op de website van VVOG.