Intratuin bant neonicotinoïden uit zijn tuincentra

Intratuin, de Nederlandse marktleider in tuincentra met ook vijf winkels in België, gaat binnen het jaar negen insecticiden op basis van neonicotinoïden uit de rekken halen. Deze middelen worden in verband gebracht met de sterfte van bijen en hommels.

Het gaat in totaal om negen merkproducten. Ook zegt Intratuin toe dat binnen zes jaar alle planten vrij zullen zijn van dezelfde chemische stoffen. Om dit voor elkaar te krijgen, verlangt Intratuin van zijn leveranciers dat ze geen neonicotinoïden meer gebruiken om sierplanten te beschermen tegen insecten. Eerder haalde Intratuin al drie producten met neonicotinoïden en alle glyfosaatmiddelen uit de rekken.


Dit gebeurt na een onderzoek afgelopen april van Greenpeace, waaruit bleek dat er massaal verboden en omstreden bestrijdingsmiddelen worden toegepast op sierplanten. Op de planten in alle ketens van tuincentra werden toen ruim vijfhonderd resten van bestrijdingsmiddelen gevonden, waaronder 57 verboden middelen.

Het Greenpeace-onderzoek betrof ook het aanbod van twee andere grote ketens van tuincentra, Welkoop en Groenrijk. Zij gaan het gebruik van verboden middelen bestrijden, maar doen de neonicotinoïden voorlopig niet in de ban, blijkt uit hun reactie. De winkels hebben geen eigen aanpak om bestrijdingsmiddelen te weren, maar doen dat via hun branchevereniging Tuinbranche Nederland. Die vindt dat bestrijdingsmiddelen die niet zijn verboden, mogen blijven totdat het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden haar mening verandert.

België

In ons land maakt de Belgische Tuincentra Vereniging (BTV) werk van een charter dat biodiversiteit meer op het voorplan zet in de tuincentra, zo meldt VILT. In dat kader staat er bijvoorbeeld een Week van de Vlinder op het programma. Het charter zal tuincentra ook op het hart drukken om de winkelrekken te controleren op gewasbeschermingsmiddelen waarvan de erkenning verstreken is. Opdat particulieren te allen tijde goed advies zouden krijgen over het gebruik van sproeistoffen is het aanbevolen dat in een tuincentrum meerdere personeelsleden over een fytolicentie beschikken. Volgens BTV-secretaris Luk Nuytten zal het charter de leden-tuincentra adviseren om de neonicotinoïden die eind vorig jaar niet verboden werden door de EU voorzichtigheidshalve uit de rekken te nemen.

Natuurpunt pleit intussen voor een compleet en permanent verbod op het gebruik van pesticiden. Helaas hinkt de Europese regering nog steeds achterop: vorig jaar vaardigde Europa op aanbevelen van het Europese Voedselveiligheidsagentschap (EFSA) een twee jaar durend verbod uit op het gebruik van drie van de negen types superpesticiden voor gewassen die het vaakst door bijen worden bezocht, namelijk maïs, katoen, zonnebloemen en koolzaad. Dit verbod loopt echter al in juni 2015 af en het is voorlopig nog zeer onduidelijk wat er zal gebeuren. Het besluit is op zich een mooie aanzet voor een bijenvriendelijk land- en tuinbouwbeleid, maar helaas volstaat het niet om de bijensterfte in te dijken. Daarvoor is meer nodig dan een beperkt en tijdelijk verbod.

Daarnaast moet de overheid volgens Natuurpunt ook natuurvriendelijke landbouwpraktijken promoten waarbij geen of slechts in zeer beperkte mate pesticiden worden gebruikt, zoals biologische landbouw, agro-ecologische landbouw, agrobiodiversiteit, geïntegreerde plaagbestrijding en teeltrotatie. Ten slotte moet er ook ingezet worden op het ‘vergroenen’ van akkerlanden door de aanleg van bloemenweides, hagen en houtkanten, zodat er meer bloemen op de akkers kunnen groeien.