Internationaal colloquium ‘Histoire d’arbres’

In het kader van de Week van de Boom organiseren de Service Public de Wallonie, Hainaut-Développement, Adalia 2.0 asbl en de vzw Centre du Paysage op 21 en 22 november in Mons een internationaal colloquium ‘Histoire d’arbres’.

Dit tweedaags colloquium wil een stand van zaken geven over het ecologische, economische en maatschappelijke belang van (stads)bomen gelet op onder meer de klimaatverandering en de luchtvervuiling, en over de keuze, standplaatsvereisten en het beheer van stadsbomen.


Dit colloquium richt zich tot iedereen die betrokken is bij de aanplant en het beheer van bomen op het publieke en private domein in een stedelijke omgeving: tuin- en landschapsarchitecten, tuinondernemers, boomverzorgers, groendiensten, openbare besturen enzovoort

Bekijk hier het volledige programma.

Het colloquium is gratis, maar u moet zich wel vooraf inschrijven

www.histoiredarbres.be