ILVO / 85 jaar plantenveredeling

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij en Voedingsonderzoek ILVO vierde recent 85 jaar plantenveredeling met een terug- en vooruitblik.

ILVO startte in 1932 (het heette toen Rijksstation voor Plantenveredeling) als pionier in Europa met de veredeling van gras en klaver. Na de tweede wereldoorlog kwam daar selectie in de sierteelt bij. Intussen is ILVO een van de enige publieke veredelingsinstituten in de wereld, terwijl destijds zowat elk land er één had. Volgens afdelingshoofd ILVO-Plant Kristiaan Van Laecke is dit te danken aan het feit dat ILVO steeds de nieuwste technieken heeft gebruikt en zich heeft toegelegd op kleinere gewassen en nieuwe teelten, die niet door de grote zadenhuizen worden aangeboden.


In totaal leverde het werk van de veredelaars al zo’n 250 rassen op, waarvan er vandaag 124 verkocht worden door 35 bedrijven wereldwijd. Thema’s waarop het team momenteel werkt, zijn onder meer droogteresistente gewassen en schimmelresistentie bij buxus.