Hoe bezwaren dak- en gevelgroen wegnemen?

De uitbreiding van het aantal groene daken en gevels komt maar langzaam op gang. Magazine Vitale Groene Stad zet uiteen wat hiervan de redenen zijn en hoe bezwaren kunnen worden weggenomen.

Het artikel in het blad Vitale Groene Stad is gebaseerd op onderzoek, uitgevoerd door Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. De onderzoeksresultaten zijn terug te vinden in het rapport De strategie rond dak- en gevelgroen – Bezwaren en stimuleringsmaatregelen.


Maatregelen en tips
Samenvattend geeft Vitale Groene Stad aan dat de volgende zaken de aanleg van dak- en gevelgroen kunnen stimuleren: economische instrumenten, wet- en regelgeving en communicatie. Bij eerstgenoemde kan gedacht worden aan het bekendste instrument subsidie, maar ook aan korting op belastingen zoals rioolbelasting en versnelde afhandeling van vergunningsaanvragen.

Via wet- en regelgeving kan bewerkstelligd worden dat de voordelen van groene daken pluspunten opleveren. En via communicatie kunnen eigenaren van daken op de hoogte worden gebracht van de baten en de wijze van vergunning- of subsidieaanvraag. Verder staan in het magazine enkele praktische tips. Denk aan voorbeeldprojecten als gemeentelijke gebouwen, ontwikkel groenedakenbeleid en stel streefwaarden vast, geef technische assistente vanuit de gemeente, enzovoorts.