Historische lindendreef van Ooidonk gekapt [VIDEO]

De historische en beschermde 900 meter lange dubbele lindendreef naar het kasteel van Ooidonk in het Oost-Vlaamse Bachte-Maria-Leerne zijn gerooid.
‘Dit ‘monument’,beschermd erfgoed, is deze week meer dan nodeloos verdwenen voor een rioolbuis die daar feitelijk niet hoefde te passeren…’ noteert Albert Haelemeersch in ‘De Loathemsche kleppe in de Leiestreek‘. ‘Jarenlang hebben we met de graaf, prominenten, instanties en, wij, natuur- en kunstliefhebbers een lijvig dossier samengesteld. Het mocht niet baten…’

‘Het zal honderden jaren in beslag nemen vooraleer men opnieuw over een volwaardig, pittoresk landmerk zal kunnen spreken…’ treurt Albert nog.


 

 

Rioolstelsel

Tien jaar geleden maakte Aquafin plannen bekend voor de aanleg van een afvalwatercollector en rioleringsstelsel In de Ooidonkdreef. De oude lindebomen in het voorste gedeelte van de dreef moesten daarvoor verdwijnen. De zieke bomen zouden worden omgehakt; de gezonde exemplaren zouden in de mate van het mogelijke verplant worden. Na afloop van de rioleringswerken zouden er in het eerste stuk van de weg nieuwe bomen worden aangeplant

In eerste instantie gaf de Afdeling Monumenten en Landschappen een negatief advies voor de geplande werken omdat de Ooidonkdreef geklasseerd werd in 1995 als waardevol monument en dorpsgezicht.

Een actiecomité publiceerde een uitgebreid dossier over de dreef. Daarin pleitte landschapsarchitect Chris Vermander dat om een studie te laten uitvoeren voor de uitbouw van een rioleringsnetwerk, die momenteel nogal speculatief en onhandig uitgewerktis, de dreef niet teniet doet. “Eenmaal zover kan de locomotief op gang getrokken worden om het behoud van de dreef. Ik pleit dus wel voor het behoud van de dreef, maar eveneens voor de gehele reconstructie als juweel van het Oost-Vlaamse patrimonium.”

Landschapsarchitect Jean-Noël Capart van zijn kant schreef in dat dossier dat “het omkappen van 30 tweehonderdjarige lindebomen, het historisch karakter zal bederven. De lindeboom heeft als eigenaardigheid, een groot weerstandsvermogen te hebben tegen het snoeien van zijn takken en het snoeien van zijn wortels, dit maakt het mogelijk de bomen en de rioleringswerken te behouden indien de nodige voorzorgen worden genomen. Deze voorzorgen zijn: een zo smal mogelijke afgeschermde sleuf uitgraven, net zeer netjes afsnijden en het verzorgen van de wortels en tenslotte het verankeren van de belangrijkste wortels. Ik raad dus aan het advies van een expert boomchirurg te vragen die de werken kan volgen.”

Maar het heeft dus niet mogen baten.

‘Moord’

‘Last man standing Aldrik Heirman’ nam nog een paar foto’s en liet die publiceren onder de titel ‘Moord op de Ooidonkdreef.’

Lindenbomen meer dan 250 jaar oud…
Unieke dreef in Vlaanderen,door de eeuwen heen geschilderd door bijna al onze Vlaamse schilders…
Met duizenden mensen hadden we meer dan 12 jaar aandacht en strijd tot behoud…
Dit ‘monument’,beschermd erfgoed, is deze week meer dan nodeloos verdwenen voor een rioolbuis die daar feitelijk niet hoefde te passeren…