Het corona-natuuronderzoek

Vanaf 9 april loopt een groot corona-natuuronderzoek over heel Vlaanderen. De Universiteit Antwerpen onderzoekt in welke mate mensen de natuur (meer) opzoeken tijdens coronatijd en welk effect dat heeft op hun algemene gezondheid en welbevinden.

De enquête kadert in een groter universitair onderzoek van UAntwerpen over de relatie tussen zorg en natuurlijke leefomgeving dat door de provincie Antwerpen gefinancierd wordt.


Deze online bevraging peilt naar de mate waarin natuur in ons leven aanwezig is tijdens de huidige periode van quarantainemaatregelen en hoe de natuur ons al dan niet helpt om mentaal gezond te blijven. Op korte termijn geven de resultaten een beter zicht op het belang van contact met de natuur tijdens de coronamaatregelen van de overheid. Op lange termijn peilt dit onderzoek hoe belangrijk natuur in iemands leefomgeving is, ten behoeve van zijn of haar gezondheid en welzijn.

Leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving

De enquête kadert binnen de Leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen. De leerstoel werkt samen met de provincie Antwerpen en zet in op een betere afstemming tussen eerstelijns gezondheidszorg en de natuurlijk leefomgeving.

Prof Dr Roy Remmen, huisarts en tevens hoofd Huisartsengeneeskunde UAntwerpen: “Natuur is belangrijk voor het welzijn van de mensen, dat blijkt uit steeds meer wetenschappelijk onderzoek. Ik adviseer mijn patiënten dan ook vaak om erop uit te trekken in de natuur, want dat is goed voor je lichaam én je geest. En dit kan perfect op anderhalve meter van elkaar!”

Omdat het gewone leven even stil staat en mogelijk meer en andere mensen de natuur ontdekken, roepen we iedereen op om deel te nemen aan het corona-natuuronderzoek. De bevraging loopt van 8 april tot 19 april.

U vindt de online-bevraging hier.