Herbekijk webinar over het beheer van dreven

Tijdens de webinar overDREVEN kwamen drie experten aan het woord die meer inzicht geven in de wondere wereld van bomen en dreven. Gedreven mensen met een passie voor natuur, ecologie en bossen. Tegelijkertijd mensen met kennis, inzicht, en oog voor de realiteit.

Professoren Hans Van Dyck, Martin Hermy en Kris Verheyen, praten over alternatieve manieren om oude(re) dreven op een haalbare en veilige manier te beheren. Een beheer waarin niet alleen veiligheid, maar óók biodiversiteit en klimaatverandering aandacht krijgen. We zitten midden in een biodiversiteitscrisis. We zitten midden in een klimaatcrisis. Misschien hebben we de luxe niet meer om ons een gelijkjarige en gelijksoortige ‘jonge’ dreef te permitteren?


De webinar is te herbekijken op de website van ‘t dorp Boechout-Vremde