Handleiding Beheer Historische Dreven en Wegbeplantingen

Het Agentschap Onroerend Erfgoed heeft een nieuwe handleiding voor het beheer van historische dreven en wegbeplantingen gepubliceerd.

Het beheer van historische lanen en wegbeplanting is belangrijk voor het behoud van cultuurhistorisch erfgoed. Dergelijke aanplantingen zijn vaak karakteristiek voor een bepaalde regio en zeggen veel over het gebruik van lokale traditionele  beheerstechnieken.


Dreven en wegbeplantingen zijn belangrijke lijnvormige elementen in het landschap die bijdragen tot de regionale identiteit. Als werk van de mens én van de natuur vergt dit type erfgoed een eigen benadering. Bomen gaan namelijk niet eeuwig mee. Vroeg af laat komt de tijd dat ze beginnen te kwijnen en afsterven, waardoor het dreefbeeld kan vervagen. Wat te doen als er lacunes ontstaan in een historisch waardevolle dreef? Is inboeten een optie? Wanneer mag men een dreef vervangen?

Handleiding

Het eerste, inleidende hoofdstuk maakt u wegwijs in de typologie en de erfgoedwaarden van historische dreven en wegbeplantingen. Hoofdstuk 2 schetst een korte geschiedenis van de dreven en wegbeplantingen van de 16e tot de 20e eeuw. Hoofdstuk 3 en 4 behandelen respectievelijk het historisch beheer en het hedendaags beheer van dreven en wegbeplantingen. Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van de boomsoorten die vroeger in Vlaanderen als laan- en straatboom werden aangeplant.

De handleiding bevat ook enkele aanbevelingen voor het opstellen van een drevenbeheersplan en voor het ontwerpen van nieuwe dreven in een cultuurhistorische context.

U kunt de handleiding hier downloaden.

Studiedag

Op vrijdag 5 mei 2017 organiseert Het Agentschap Onroerend Erfgoed een studiedag over over het beheer van historische dreven in CC ’t Kerkske in Kapellen. De studiedag richt zich tot iedereen die betrokken is bij het beheer van dreven met erfgoedwaarde (medewerkers van Regionale Landschappen, gemeentebesturen of IOED’s, erfgoedconsulenten, boomverzorgers, …).