Grondwettelijk Hof vernietigt bijkluswet

Het Grondwettelijk Hof heeft de wet op het onbelast bijverdienen tot 6.000 euro per jaar ongrondwettelijk verklaard. Het Hof is van oordeel dat de regeling op verschillende punten in strijd is met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. Het systeem blijft wel nog overeind voor prestaties die tot eind dit jaar geleverd worden.

Vorig jaar dienden UNIZO, Boerenbond en acht bij UNIZO aangesloten sectororganisaties hun gezamenlijk verzoekschrift tot vernietiging van de zogenaamde ‘bijkluswet’ in bij het Grondwettelijk Hof.


UNIZO, Boerenbond en de betrokken sectorfederaties kunnen enkel een bijkluswet aanvaarden met daarin harde garanties dat de ‘occasionele diensten’ waarvan sprake effectief worden beperkt tot échte vriendendiensten, door een heldere en ondubbelzinnige afbakening in de wet. Ook is het voor de organisaties onaanvaardbaar dat werknemers hun reguliere activiteiten (bij hun werkgever) in hun vrije tijd zouden verderzetten als onbelaste bijverdienste. Ze betreuren verder dat de wet de 10 % belasting op diensten die via elektronische platformen worden verricht, heeft afgeschaft. Het ging nochtans om een tarief dat lager lag dan hetgeen geldt voor reguliere ondernemers. In zijn huidige vorm biedt de wet geen enkele garantie dat ondernemingen hun huidige activiteit niet geheel of gedeeltelijk onder een platform kunnen onderbrengen (om zo te vermijden dat hun deeltijdse medewerkers sociale bijdragen of belasting moeten betalen). Want ook dat betekent deloyale concurrentie voor ondernemers die hun werknemers wél een volwaardig statuut geven.

UNIZO en Boerenbond reageren verheugd op de vernietiging van de bijkluswet door het Grondwettelijk hof. “Hiermee bevestigt het Hof onze redenering: de wet zorgt voor een ongelijke behandeling wat betreft de betaling van bijdragen en belastingen en leidt tot oneerlijke concurrentie ten aanzien van zelfstandigen en ondernemingen”, aldus Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO en Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond, namens de betrokken organisaties.

Bron: AVBS