10 organisaties naar Grondwettelijk Hof tegen bijkluswet

Boerenbond en ondernemersorganisatie Unizo heeft samen met acht sectororganisaties een verzoekschrift ingediend bij het Grondwettelijk Hof om de bijkluswet te laten vernietigen. Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) diende eenzelfde verzoekschrift in.

De bijkluswet is een maatregel uit het zomerakkoord van de federale regering, waarmee onbelast kan bijverdiend worden tot 6.000 euro per jaar of 500 euro per maand. Volgens de tegenstanders leidt de bijkluswet tot oneerlijke concurrentie.
Volgens een mededeling van de tien organisaties zetten ze deze stap “omdat de bijkluswet de deur open zet voor het beconcurreren van reguliere ondernemers, zonder dat daarbij dezelfde lasten moeten worden betaald en aan dezelfde verplichtingen moet worden voldaan.” Ze willen dat in de wet verder gespecifieerd wordt dat de “occasionele diensten” effectief beperkt worden tot ” échte vriendendiensten”.


Voorts willen ze niet dat werknemers na hun werkuren hetzelfde werk zouden blijven uitvoeren, maar dan als onbelaste bijverdienste. Dat zou al snel tot concurrentie leiden met bijvoorbeeld professionele tuinaannemers. “Ook op het vlak van veiligheid en aansprakelijkheid maken we ons zorgen. Tuinaannemers moeten voldoen aan een hele reeks veiligheidsvoorschriften, bijvoorbeeld inzake het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, arbeidsmateriaal … Wat met een bijklusser? En wat met de aansprakelijkheid als het misloopt? Allemaal vragen waarop geen antwoord is of geen garantie geboden kan worden.”

Volgens minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) maakten op een half jaar tijd meer dan 8.000 mensen gebruik van het systeem.

Bron: VILT