Ontwerp florissteyaert.be | Uitvoering Stefan Haerinck

GroenGek(l)eurd: een onafhankelijk kwaliteitslabel voor professionele tuinaannemers

Dit najaar wordt het kwaliteitslabel GroenGek(l)eurd voor de professionele tuinaannemer gelanceerd. GroenGek(l)eurd is het onafhankelijke kwaliteitslabel waarmee tuinaannemers zich kunnen onderscheiden op een transparante, professionele en duurzame manier tegenover klanten, toeleveringsbedrijven, de sector en de samenleving in het algemeen.

Het kwaliteitslabel GroenGek(l)eurd werd uitgewerkt door de vzw Groengekeurd, een partnerschap tussen het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS, afdeling groen), en sectororganisaties Groen Groeien, AVBS en VBTL. “Velen zijn het erover eens dat een kwaliteitslabel voor de sector tuinaannemers nodig en nuttig is,” zegt PCS-directeur Bruno Gobin. “De sterke professionaliteit en vakbekwaamheid van onze ondernemers mag in de verf gezet worden. Tegelijk hebben we als tuinaannemers een enorme impact op een enorm grote oppervlakte van Vlaanderen Privétuinen, maar ook bedrijventerreinen en vele openbare domeinen worden immers aangelegd door professionelen uit onze sector. Daarom werd er de afgelopen twee jaar hard gewerkt door tuinaannemers afgevaardigd door alle sectororganisaties om een kwaliteitslabel uit bouwen specifiek van toepassing op de sector van de tuinaannemers. Met ondersteuning van de afdeling groen van het PCS werd zo een sterk kwaliteitslabel ontwikkeld voor en door de sector. En dat is belangrijk, want onze sector is uniek en niet elk kwaliteitssysteem kan zomaar overgenomen worden uit andere sectoren zoals bv de landbouw- of de bouwsector. We planten immers mooie tuinen aan die met een weldoordachte keuze van planten en degelijk onderhoud vele jaren genot en beleving brengen aan de eigenaar.”


“Het Groengek(l)eurd kwaliteitslabel speelt in op de specifieke eigenheden van de ondernemer in de sector tuinaanleg en houdt rekening met de complexiteit van het werken met planten en machines, met medewerkers of zonder, met specialisatie in onderhoud of eerder aanleg. Sterke onafhankelijke certificatie borgt jouw kwaliteit als tuinaannemer op een éénduidige en heldere manier naar je opdrachtgevers, of het nu overheden, projectontwikkelaars, bedrijventerreinen  of particulieren zijn. Het label helpt daarenboven je bedrijfsprocessen te optimaliseren daar het je aanzet om regelmatig na te denken over de belangrijkste punten van je bedrijfsvoering. Voor de voorbereiding kan je rekenen op ondersteuning van mensen die de sector zeer goed kennen. De medewerkers van de afdeling groen van het PCS bouwden sinds 2008 een sterke expertise uit door hun gerichte werking, demonstratie en vormingsactiviteiten voor professionele groenvoorzieners, nl. de tuinaannemers en openbare groendiensten. U was misschien één van de meer dan 4000 deelnemers aan de activiteiten voor groenvoorzieners waar het PCS recent kennis deelde met de sector.”

Samenwerking tussen sector en onderzoek zorgt voor een haalbaar certificaat

Gecertificeerde tuinaannemers voldoen aan strikte kwaliteitsregels vastgelegd in een lastenboek en worden hierop gecontroleerd door een onafhankelijke controle instelling. Klanten hebben dankzij GroenGek(l)eurd de zekerheid dat er kwaliteitsvol en professioneel werk zal afgeleverd worden. De beoordelingsrichtlijnen in dit lastenboek zijn tot stand gekomen door samenwerking tussen Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) en de vakverenigingen voor tuinaanleg. Hierdoor bevat het duidelijke en transparantie kwaliteitseisen die streven naar een verhoogde professionaliteit bij de sector.

Groengekeurd vzw beheert het lastenboek dat de kwaliteitseisen van het GroenGek(l)eurd certificaat vastlegt, maar de audits worden uitgevoerd door een externe, onafhankelijke controle organisatie. Dit verzekert een objectieve en onafhankelijke audit, zodat het GroenGek(l)eurd certificaat een zeer sterk bewijs is van kwaliteit en professionaliteit.

Het certificaat is 3 jaar geldig, waarna een nieuwe audit volgt. Tijdens deze periode kunnen er wel tussentijdse audits steekproefgewijs plaatsvinden. Zo garandeert GroenGek(l)eurd dat je blijft voldoen aan alle kwaliteitseisen van het lastenboek.

GroenGek(l)eurd staat voor:

  • Transparantie: zowel wat betreft de werking van de organisatie als via correcte afspraken door middel van een vaktechnische offerte met duurzame materialen;
  • Vakbekwaamheid: het bedrijf is vakbekwaam door opleiding of ervaring, werkt veilig met het juiste materiaal en kent de wetgeving;
  • Klantvriendelijkheid: het bedrijf biedt een uitmuntende dienstverlening aan de klant;
  • Sociaal ondernemen: werknemers worden correct behandeld, begeleid en krijgen de mogelijkheid tot bijscholing;
  • Aandacht voor milieu: het bedrijf houdt rekening met de geldende afval- en milieuvoorschriften, werkt volgens de principes van geïntegreerde gewasbescherming en zet in op het maximaliseren van bodemkwaliteit en het minimaliseren van wateroverlast.

GroenGek(l)eurd kan behaald worden door elke tuinaannemer die zich wenst te onderscheiden in de sector. Dit omvat zowel de eenmanszaken, als ook de kleine of grote ondernemingen. Je kan een certificatie audit aanvragen bij een onafhankelijke controle instelling. Deze instelling stuurt je een offerte voor een audit.

Een kwaliteitscertificaat is niet alleen een demonstratie van je professionaliteit en vakmanschap, het helpt je ook continu je bedrijfsprocessen en kwaliteit op een hoog niveau te houden. Certificatie stimuleert je om continu te evalueren en te verbeteren, en zo als ondernemer vooruit te gaan. Daarnaast help GroenGek(l)eurd je om aan diverse overheden te tonen dat je in orde bent met wittelijke regels en verordeningen. Het certificaat toont bv. aan dat je de regels rond geïntegreerde gewasbescherming kent en toepast, en dat je werkt met aandacht voor milieu-impact.  Als laatste is een kwaliteitslabel een eenvoudige manier om klanten te overtuigen van je professionaliteit en vakkennis. Het wordt immers gecontroleerd door een onafhankelijke controle-instelling.

Meer info?

Kom een kijkje nemen op Green Expo. GroenGek(l)eurd wordt er voorgesteld op 25/9 om 14u en op 27/9 om 15u bij de Green Speakers zone. Kom zeker luisteren of vraag meer info via www.groengekleurd.be