20 jaar Vlaams Milieuplan Sierteelt

De vzw Vlaams Milieuplan Sierteelt viert dit jaar zijn twintigjarig bestaan. Al twintig jaar streeft de organisatie naar een verduurzaming van de sierteeltsector.
VMS neemt de coördinatie van de MPS-certificaten op zich voor alle Belgische siertelers en biedt daarnaast voor Vlaamse siertelers nog een ruimere dienstverlening aan. Daarbij wordt gefocust op de milieuprestaties, maar evengoed naar de sociale en economische aspecten van de bedrijfsvoering gekeken. “Duurzaamheid gaat over maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken”, zo klinkt het bij VMS.

VMS telt een kleine 150 leden en wordt in zijn werking ondersteund door de Vlaamse overheid. Zo treedt VMS op als tussenschakel voor financiële steun van de overheid voor siertelers. Ook rond gewasbescherming is VMS actief. Sinds begin dit jaar is de teler verplicht te werken met minstens 50 procent driftreducerende doppen. Net als vorig jaar zet VMS terug in op de bescherming van het oppervlaktewater. Siertelers die investeren in driftreducerende spuitdoppen of een biofilter voor het verwerken van spoel- en spuitresten worden bij de aankoop financieel ondersteund.”


Daarnaast wordt ingezet op het klaarstomen van een assortiment sierplanten met residugaranties voor een almaar strenger wordende afzetmarkt. Verder zal circulaire economie een belangrijk werkpunt worden om vat te krijgen op de afvalstromen in de sierteelt. Een afvalstation, een groepscontract en gezamenlijke inzamelingen behoren tot de denkpistes.