Gentse Floraliën krijgen 375.000 € subsidie

De provincie Oost-Vlaanderen gaat de komende drie jaar jaarlijks 125.000 euro uitkeren aan de Gentse Floraliën. Daarmee wil de provincie helpen om het voortbestaan van de Floraliën te garanderen, want de vorige editie in 2016 was zwaar verlieslatend.

 


De vzw Koninklijke Maatschappij voor Landbouw- en Plantkunde (KMLP), de organisatie achter de Gentse Floraliën, kreeg vroeger jaarlijks een kleine toelage om haar plantencollectie te conserveren. In haar meerjarenbegroting schreef de deputatie voor de komende drie jaar telkens 125.000 euro in voor de KMLP. Het eerste jaar wordt dat bedrag als subsidie toegekend, de twee jaren nadien in de vorm van een participatie.

De maatschappij achter de Gentse Floraliën is in zwaar weer gekomen nadat de editie van vorig jaar kampte met tegenvallende bezoekerscijfers. Eind 2016 raakte bekend dat deze editie, waarbij voor het eerst werd gekozen voor vier locaties in de stad in plaats van de beurshallen van Flanders Expo, een verlies maakte van 3,8 miljoen euro waardoor het eigen vermogen van de organisatie daalde van 4,3 miljoen euro naar 600.000 euro. De KMLP verkocht haar vastgoed en ontsloeg haar personeel, op één coördinator na. Er waren ook geruchten over wanbeleid en belangenvermenging.

Ondertussen werd Michel Vermaerke als voorzitter vervangen door graaf Raoul de Hemptinne. Sierteler Hubert De Waele is de nieuwe secretaris-generaal, ter vervanging van CEO Dirk De Cock. Sinds het najaar is er ook een denktank actief die tegen eind april toekomstlijnen van dit bloemenfestijn moet uittekenen. Allicht zullen meer kleinere acties georganiseerd worden om naar het grotere vijfjaarlijkse evenement te groeien.