Fytolicentie / Aanvragen voor 28 februari

Vanaf 25 november 2015 hebt u een fytolicentie nodig indien u gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik wilt aankopen, opslaan of gebruiken. U moet die fytolicentie aanvragen voor eind augustus. Maar indien u ze voor 28 februari aanvraagt, is de licentie gedurende 6 jaar geldig. Vraagt u ze later aan, dan is ze slechts 5 jaar geldig.

Wat is de fytolicentie?


Een fytolicentie is een certificaat van de federale overheid dat aangeeft dat u als professionele gebruiker, distributeur of voorlichter op een correcte manier met gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsmiddelen kunt omgaan.

Het doel van de fytolicentie is ervoor te zorgen dat de professionele gebruikers, distributeurs en voorlichters op de hoogte zijn en blijven van nieuwe evoluties omtrent gewasbescherming. Door deze kennis toe te passen kunnen zij  de risico’s van deze producten voor mens, dier en leefmilieu zoveel mogelijk te beperken.

Voor wie verplicht?

Een fytolicentie is vanaf 25/11/2015 verplicht voor personen die:

• gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik of toevoegingsstoffen aankopen, opslaan of gebruiken in het kader van hun beroepsactiviteiten;
• voorlichting geven over gewasbeschermingsmiddelen of toevoegingsstoffen;
• gewasbeschermingsmiddelen of toevoegingsstoffen verdelen of verkopen.

Een fytolicentie wordt enkel toegekend aan natuurlijke personen. Als u voor een rechtspersoon werkt, hebt u een fytolicentie nodig op uw eigen naam.

Als u met tijdelijke of vaste krachten werkt, dan moet u voor hen een fytolicentie P1 aanvragen. Dit is uw verplichting als hun verantwoordelijke.

Er bestaan 5 types:
• NP: Distributie van of voorlichting over producten voor niet-professioneel gebruik
• P1: Assistent professioneel gebruik
• P2: Professioneel gebruik
•P3: Distributie van of voorlichting over producten voor professioneel gebruik (een licentie P3 laat eveneens toe de taken uit te voeren van een licentie NP, P1: en P2)
• PS: Specifiek professioneel gebruik

Verdelers en voorlichters (NP en P3) moeten een retributie van 220 EUR betalen. Een fytolicentie wordt slechts afgeleverd na betaling van deze retributie. Voor professionele gebruikers (P1, P2 en PS) is de fytolicentie kosteloos.

Een fytolicentiehouder moet gedurende de geldigheidsduur van zijn licentie een aantal vormingsactiviteiten bijwonen. Hier vindt u een overzicht van het minimaal aantal verplicht te volgen vormingsactiviteiten per type fytolicentie.

Hoe aanvragen?
U kunt de fytolicentie online of schriftelijk aanvragen. De verwerkingsduur van een schriftelijke aanvraag kan oplopen tot meerdere maanden.

Voor de online-aanvraag hebt u wel een geldig email-adres nodig. Er kan slechts één fytolicentie per emailadres aangevraagd worden.

Alle informatie over hoe een aanvraag indienen en aan welke voorwaarden (bv. ervaring of diploma) u moet voldoen, vindt u op deze website. Hier kunt u ook uw fytolicentie aanvragen.