Europa verbiedt invoer van risicoplanten

De Europese Commissie heeft op 19 juli een nieuwe lijst bekend gemaakt met voorgenomen ‘high risk plants’. Op de lijst staat een groot aantal houtige planten, waarvoor een invoerverbod zal gelden vanaf 14 december 2019.

Op de voorlopige lijst staan de volgende soorten: Acacia, Acer, Albizia, Alnus, Annona, Bauhinia, Berberis, Betula, Caesalpinia, Cassia, Castanea, Cornus, Corylus, Crataegus, Cycas, Diospyros, Eucalyptus, Fagus, Ficus, Fraxinus, Hamamelis, Jasminum, Juglans, Ligustrum, Lonicera, Malus, Nerium, Ostrya, Persea, Populus, Prunus, Quercus, Robinia, Salix, Sorbus, Syringa, Taxus, Tilia, Ulmus, Ullucus tuberosus.


Het importverbod is voorgesteld om de invoer van schadelijke organismen als de buxusmot, de rode palm kever, de Oost-Aziatische boktor tegen te gaan. In de afgelopen decennia zijn plantenziekten via houtige planten de EU binnengekomen, en hebben grote schade veroorzaakt. Met de nieuwe lijst wil de Europese Unie de komst van nieuwe plantenziektes voorkomen
Tot 15 augustus 2018 kan bezwaar gemaakt worden via de website van de Europese Commissie.
Bron: LTO

Foto: Ebben