Eerste projecten Water-Land-Schap Blue Deal van start

De eerste lokale projecten van de zogenaamde Blue Deal, waarmee de Vlaamse regering de strijd tegen droogte en waterschaarste wil opvoeren, gaan van start. 15 projectvoorstellen waterconservatie en infiltratie zijn goedgekeurd voor een bedrag van 1,9 miljoen euro. Daarmee kunnen lokale landelijke coalities hun inspanningen om water in landelijke gebieden vast te houden versnellen.

 


Op 29 juli 2020 lanceerden VMM en VLM een oproep in de 14 deelgebieden Water-Land-Schap naar relevante voorstellen binnen het landinrichtingsproject Water-Land-Schap, met het oog op een snelle realisatie van infiltratie en waterconservatie in deze gebieden. Water-Land-Schap is een programma waarbij in 14 deelgebieden in Vlaanderen samengewerkt wordt aan de drie pijlers klimaatrobuust waterbeheer, duurzame landbouw en een aantrekkelijk landschap. De aanpak van Water-Land-Schap is opgezet vanuit de overheid, waarbij het initiatief ligt bij lokale gebiedscoalities, met daarin vertegenwoordigers vanuit elke betrokken doelgroep. Zo werkt iedereen aan hetzelfde doel en kunnen de uitdagingen waarvoor we in Vlaanderen staan om het landelijk gebied klimaatrobuust in te richten, op duurzame wijze voedsel te produceren en een bidodiverse ruimte voor plant dier en mens te behouden sneller gehaald worden.

De oproep naar projectvoorstellen voor infiltratie en waterconservering leverde 27 voorstellen op. De planbegeleidingsgroep Water-Land-Schap heeft 15 voorstellen bekrachtigd voor een totaal bedrag van 1,9 miljoen euro.

Met volgende innovatieve projecten staat Vlaanderen terug een stap dichter bij de oplossing die nodig is om zich te beschermen tegen klimaatverandering door sterk in te zetten op gepast waterbeheer, groenblauwe netwerken en infiltratie in de bodem:

• De buffering van water op lokale landbouwpercelen door het (her)plaatsen van kleinschalige stuwen in de bovenloop van waterafvoerende grachten en aanleg van infiltratiepoelen in de Vallei van de AA.
• Oeverstroken, buffering en wateropvang langs de Kasselrijbeek in Anzegem (Vichte) en Deerlijk in samenwerking met de boomkwekerij.
• Inrichting natuurlijk overstromingsgebied Den Bruel (samenvloeiing Kleine Gete en Dormaalbeek) en Dormaalbeek
• Aanleg van 2 overstromingszones op de Herkebeek in Broekom
• Ecohydrologisch herstel van de vallei van de Grondelingenbeek in Batsheers
• Inrichting van een klimaatrobuuste Itterbeekvallei
• Aanleg van stuwtjes en herinrichting van de Molenbeek in de Mechelse groenteregio.
• Inrichting overstromingsgebied Heulebeek en Ledegemse meersen in Midden-West-Vlaanderen
• Inrichting Biezeweiden en Zennebeemden.