Eerste groen vogeldak in Nederland

Platte daken bieden een enorm potentieel om meer groene ruimte in de stad te creëren en daarmee het leefgebied van vogels uit te breiden en te verbeteren. In samenwerking met Vogelbescherming en Vivara Pro heeft Sempergreen het ‘Groene Vogeldak’ ontwikkeld.

 


Het eerste groene vogeldak werd begin september geopend op het dak van het kantoorgebouw van ING in Amsterdam. Het groene vogeldak is beplant met 25 verschillende inheemse grassen, wilde bloemen en kruiden. Een soort rijke weide op het dak.

Daarbij worden in iedere veertig vierkante meter vogeldak een kwikstaarten/roodstaarten-nestkast en een holenbroedernestkast verwerkt en is er een waterbad voor vogels. Ook wordt er een insectenhotel op het vogeldak geplaatst. Zo biedt het groene vogeldak voedsel, nestgelegenheid en is het een veilig toevluchtsoord voor vogels.

Archipel van groene dakeilanden

Vogels gelden als belangrijke graadmeter voor de leefkwaliteit van een stad. Vogelbescherming Nederland werkt dan ook hard aan een beter leefbare en groenere stad voor vogels. Sempergreen steunt het werk van Vogelbescherming Nederland door één euro per verkochte vierkante meter vogeldak aan Vogelbescherming te doneren. Dubbel voordeel voor de vogels dus! Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat vogels in de stad kunnen leven en overleven en dragen we bij aan een duurzame leefomgeving. Jip Louwe Kooijmans van Vogelbescherming is niet alleen blij met de oplevering van dit eerste groene vogeldak in Nederland, hij ziet vooral ook een mooie groene toekomst voor steden en wijken: “Als we alle daken groen gaan maken hebben we straks een archipel van groene eilanden boven de stad. Dat is niet alleen mooi en prettig voor mensen, maar ook nieuw leefgebied voor vogels.”

www.sempergreen.com