Een nieuwe gids om de schoolomgevingen te verbeteren

De gids “De schoolomgeving heruitgevonden- een gids voor de verbetering van schoolomgevingen in het Brussels Gewest” is een referentie-instrument dat als inspiratie kan dienen voor de herinrichting van schoolomgevingen in het Brussels Gewest.

De schoolomgevingen in het Brussels Gewest zijn niet altijd geschikt voor jonge kinderen, vervuild en onvoldoende ruim voor de vele mensen die er op bepaalde uren van de dag samenkomen. Om deze ruimtes veiliger, gebruiksvriendelijker en herkenbaarder te maken, dienen ze te worden herontworpen, rekening houdend met de klimaatuitdagingen van onze tijd.


De gids bevat een reeks aanbevelingen die gericht zijn op vier belangrijke kwaliteitsdoelstellingen: een veilige schoolomgeving, een gezellige en toegankelijke schoolomgeving, een groene en gezonde schoolomgeving en een herkenbare schoolomgeving. Wanneer die verschillende kenmerken worden versterkt, kunnen ontwikkelingen een onmiskenbare impact hebben op het welzijn en de veiligheid van de leerlingen, maar ook op alle inwoners van de stad. Deze openbare ruimtes maken integraal deel uit van de stad.

Deze gids is bestemd voor al wie betrokken is bij de omgeving van lagere en middelbare scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de openbare instanties, ontwerpers van voorzieningen, scholen en inrichtende machten. De gids pretendeert niet volledig te zijn, maar stelt een breed scala van ingrepen voor die als inspiratie kunnen dienen voor verdere actie. Deze gids kan dus ‘à la carte’ worden gebruikt om te komen tot een zo kwalitatief mogelijk ontwerp, rekening houdend met de vooropgestelde doelstellingen, de specifieke context van de school en de beschikbare actiemiddelen.

Met checklists om de kwaliteit van elke schoolomgeving te helpen evalueren, bevat deze gids ook een vijfstappenplan voor een complete herinrichting van de openbare ruimte rond een school.

Lees hier de digitale versie van de gids.

De gids is op verzoek ook in gedrukte vorm verkrijgbaar bij de Dienst Scholen.

De gids “De schoolomgevingen heruitgevonden” maakt deel uit van de opdracht van de Dienst Scholen om de kwaliteit van de schoolomgeving te waarborgen. Het is de derde in een reeks: bij de eerste wordt gekeken naar de kwaliteit van de schoolinfrastructuur, bij de tweede naar de kwaliteit van de speelplaats, en bij deze tenslotte naar de omgeving van de school.