Eco-processierups / Natuurlijke bestrijding van eikenprocessierupsen

Zadenspecialist Advanta ontwikkelde een meerjarig kruidenmengsel met scherm- en vlinderbloemigen onder de naam ‘Eco-processierups’. Door het inzaaien van dit mengsel in de buurt van eikenbomen ontstaat een gevarieerde, biodiverse habitat waarin de natuurlijke vijanden van de rups zich thuis voelen en vermenigvuldigen. En het werkt. De aanpak is effectief, duurzaam én milieuvriendelijk.

De eikenprocessierups was de afgelopen jaren een echte plaag, en ook voor deze zomer worden drastische maatregelen overwogen om de beestjes te bestrijden. Bestrijding is er vaak met chemische en biologische middelen, of met grote stofzuigers. Duur werk, dat vaak voor flinke nevenschade zorgt: het treft ook alle andere insecten in de juist erg soortenrijke eikenbomen.


Door een soortenrijke, natuurlijke leefomgeving te creëren waarin sluipwespen, vogels, vleermuizen en dergelijke zich thuis voelen. Eco-processierups is daarvoor hét kruidenmengsel bij uitstek. Het helpt om de biodiversiteit nabij eikenbomen te herstellen, in stand te houden en te verbeteren. Door het inzaaien van dit mengsel in de buurt van eikenbomen ontstaat een gevarieerde, biodiverse habitat waarin de natuurlijke vijanden van de rups zich thuis voelen en vermenigvuldigen. En het werkt. De aanpak is effectief, duurzaam én milieuvriendelijk.

Op www.advantaseeds.be/ecoprocessierups kan je de Eco-processierupsbrochure downloaden. Daarin vind je meer informatie én een handig ‘plan van aanpak’.