Ebben / Meer kleur in de publieke ruimte met Kleur Groen

De Nederlandse boomkwekerij Ebben heeft een nieuwe editie gepubliceerd van de gids ‘Kleur Groen’. Kleur Groen geeft een vernieuwende visie op het toepassen van beplanting in de openbare ruimte, in samenhang met de kleuren van de omgeving.

 


Met conceptwoorden en sfeerinterpretaties wordt de ontwerper begeleid in het kiezen van kleurcomposities, die de beoogde sfeer van een ruimte tot uiting brengen. Ook visualiseert Kleur Groen de bijzondere mogelijkheden van kleurgebruik binnen de dendrologie aan de hand van wetenschappelijke kleurtheorieën, kleurwerkingen en kleurconcepten.

De meer dan 300 bomen en heesters in het boek zijn gerangschikt op hun specifieke kleureigenschappen en sierwaarde. De soorten zijn bovendien goed inpasbaar in het Europese stedelijke gebied.

Door de heldere foto’s en duidelijke sortimentsomschrijving kunnen (landschaps)architecten, stedenbouwkundigen en alle vakgroepen die beroepsmatig betrokken zijn bij de inrichting van de openbare ruimte, een goede afweging maken of een boomsoort past in het landschapsontwerp.

Ebben