Ebben / Bomen voor wadi’s

Boomkwekerij Ebben heeft een internettoepassing gemaakt waarop klanten bomen kunnen selecteren die geschikt zijn voor beplanting van wadi’s.

De klimaatverandering brengt steeds vaker piekbuien met zich mee en daarmee gepaard gaande overstromingen. Het is van het grootste belang steden klimaatbestendiger in te richten. Een van de mogelijkheden daarvoor is overstroombare waterinfiltratiegebieden – zogenaamde wadi’s – aan te leggen. In deze gebieden wordt water gebufferd dat maximaal een etmaal blijft staan en in die tijd de bodem infiltreert. Dit vermindert de druk op rioolstelsels en waterzuiveringsinstallaties.


Door wadi’s te beplanten met bomen functioneren ze beter: de bomen nemen water op en verdampen het, en het water infiltreert dieper door de boomwortels. Bomen die geschikt zijn voor aanplant in wadi’s zijn bestand tegen tijdelijke overstroming én tijdelijke droogte. Een grote infiltratiecapaciteit zorgt immers voor een drogere bodem.

Weten welke soorten geschikt zijn voor deze bijzondere standplaats? De TreeEbb maakt het zoeken heel gemakkelijk met de nieuwe filters toepassing > locatie > wadi en standplaats > overig > verdraagt kortstondige overstroming. Selecteer voor wadi’s langs wegen ook de filter standplaats > overig > verdraagt strooizout.