Duizendknoop doet het met bruidssluier

De Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) plant zich vegetatief voort. Maar het kan ook via bestuiving, blijkt uit onderzoek van WUR en Probos. Dat is in principe slecht nieuws. Vermeerdering door zaadzetting is een extra mogelijkheid voor de plaagplant om zijn opmars in Noordwest Europa voort te zetten. Maar dat blijkt vooralsnog mee te vallen.

Lang werd aangenomen dat zaadvorming bij Japanse duizendknoop onmogelijk was, omdat er in Europa alleen vrouwelijke klonen aanwezig zouden zijn. Toen in 2008 enkele mannelijke planten werden gevonden, bleek dat de vrouwelijke planten vruchtbaar zaad konden produceren. Of dit in de vrije natuur ook mogelijk was, bleef een vraag.


De zaden, die begin 2019 zijn verzameld, bleken heel goed te kiemen: 70 tot 90 procent van de zaden kiemde. Vrijwel alle planten overleefden het kiemplantstadium en ontwikkelden zich goed. Opvallend was dat vrijwel alle kiemplanten (95 procent) niet de brede, groene bladeren hadden die karakteristiek zijn voor Japanse duizendknoop, maar smallere, wigvormige bladeren waarvan de meeste een rode kleur en nerfstructuur hadden. Verder onderzoek wees uit dat het om een kruising ging van de Japanse duizendknoop met de Chinese bruidssluier (Fallopia baldschuanica), een hybride die bekend is als Fallopia x conollyana. ‘Het goede nieuws is namelijk dat we ze buiten de kas nog niet hebben gevonden. Er is kennelijk iets waardoor de zaden in het wild niet tot ontwikkeling komen. De hybride is minder vitaal en veel minder concurrentiekrachtig dan de Japanse duizendknoop.’

Bevruchting door andere soorten duizendknopen in het wild of de tuin is evenwel niet uitgesloten. ‘En dat levert dan een echte duizendknoop op die wel de groeikracht van de ouders heeft.’ Vanwege de kans op zaadzetting en de kans op vergroting van de genetische diversiteit adviseert Probos dat mannelijke planten van Japanse duizendknoop, maar ook van bastaardduizendknoop en Sachalinse duizendknoop, de hoogste prioriteit krijgen bij de bestrijding.

Meer info:

resource.wur.nl

naturetoday.com